Solna stad erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid

Solna stad erbjuder omsorg på obekväm arbetstid till vårdnadshavare som har sin ordinarie arbetstid förlagd på kvällar, nätter och helger. Verksamheten vänder sig till barn som är inskrivna i förskola och fritidshem.

Från januari 2016 erbjuder Solna stad barnomsorg på obekväm arbetstid till de föräldrar och vårdnadshavare som har svårt att få vardagen att gå ihop med arbete och barn.

Verksamheten vänder sig till barn mellan 1 -13 år som är inskrivna i förskola, fritidshem eller fritidsklubb. Beviljad omsorg på obekväm arbetstid är tidsbegränsad i ett år, efter det måste en ny ansökan göras.

För att ansöka om omsorg på obekväm arbetstid behöver familjen uppfylla följande kriterier:

  • Barnet är folkbokfört i Solna
  • Båda vårdnadshavarna arbetar på obekväm arbetstid samtidigt då den ordinarie verksamheten är stängd (kvällar, nätter, helger). Närvaro beviljas inte om en av vårdnadshavarna är ledig.
  • Behovet av omsorg under tid då den ordinarie förskole- och fritidshemsverksamheten är stängd är regelbundet och kontinuerligt återkommande.

Mer information om barnomsorg på obekväm arbetstid

Dela: