Skolstart – visa varandra hänsyn i trafiken

Solnas skolbarn är nu tillbaka efter sommarlovet. Med fler barn i rörelse i staden är det extra viktigt att visa mer hänsyn och omtanke, för en tryggare trafikmiljö.

I samband med skolstart rör sig många skolbarn i trafiken på väg till och från skolorna. Flertalet går och cyklar, kanske för första gången på egen hand. När vi alla visar varandra mer hänsyn i trafiken, så ökar tryggheten och säkerheten. Det gäller oavsett om vi själva går, cyklar eller kör bil.

Plan för säkra skolvägar

Under året tar staden fram en plan för säkra och trygga skolvägar i Solna. Arbetet med att skapa säkrare skolvägar handlar både om förändrade beteenden och fysiska åtgärder i skolmiljön. Den plan som nu tas fram behandlar båda perspektiven.

- För mig är det viktigt att du som vårdnadshavare ska känna dig trygg med hur ditt barn tar sig till skolan. Därför är också arbetet med säkra skolvägar prioriterat och vi kommer presentera en rad olika åtgärder nu och framöver, säger Marianne Damström Gereben, barn- och utbildningskommunalråd.

Tack för att ni bidragit!

Under senvåren fick elever, föräldrar och personal (i vissa årskurser) på Solnas grundskolor svara på en enkät om hur man tar sig till och från sin skola. Resultatet av enkäten är viktig kunskap som nu används i det fortsatta arbetet med säkra skolvägar och ett stort tack riktas till alla er som tog er tid att svara.

Läs mer om stadens arbete med Säkra och trygga skolvägar

Dela: