Skolstart mot mobbning tillsammans med Friends

Nu är vårterminen igång för personalen i Solnas skolor. Tillsammans med barnrättsorganisationen Friends inleds terminen med studiedagar där alla stadens lärare och övriga personal får fortbildning i hur man förhindrar och förebygger mobbning i skolan.


Foto: Solna stad

Personalutbildningen vänder sig till all personal på skolorna och syftar till att ge kunskap och konkreta verktyg för att långsiktigt förhindra och förebygga kränkningar samt främja allas lika värde. Innehållet i utbildningen baseras på omfattande forskning om hur skolan effektivt kan förhindra mobbning, men också på Friends mångåriga erfarenhet av trygghetsarbete. Genom att utbilda hela skolan i arbetet mot kränkningar, trakasserier och diskriminering når vi tillsammans målet med en trygg och jämlik skola.

- Alla elever i Solna ska trivas och känna sig välkomna i skolan. För att få en än mer välkomnande skola och motverka mobbning samarbetar Solna stad med barnrättsorganisationen Friends, vilket bland annat innebär att alla lärare och övrig personal på Solnas skolor får utbildning i hur man förebygger och motverkar mobbning. Även stadens måltidsleverantör Sodexo friställer all sin personal så att de också kan delta i utbildningen, säger Alessandra Wallman tf chef för barn- och utbildningsförvaltningen.

- En av våra absolut viktigaste uppgifter är att alla barn ska känna sig trygga i skolan. Det har heller aldrig varit så aktuellt att lyfta och arbeta med dessa frågor som i ljuset efter uppmärksammade #metoo-uppropet. Men det får inte stanna vid ord utan det måste också vara handling och det är därför den här personalutbildningen tillsammans med Friends är så viktig, säger Marianne Damström Gereben, barn- och utbildningskommunalråd.

Om Friends

Friends är en icke-vinstdrivande barnrättsorganisation som arbetar mot mobbning och diskriminering. De utbildar och stödjer skolor, förskolor och idrottsföreningar i hela landet. Läs mer om Friends på www.friends.se

Dela: