Skolorna i Solna rensar bort elavfall och kemikalier

Barn och unga är den grupp i samhället som är mest känslig. Därför arbetar Solna stad tillsammans med föräldrar och personal för att göra skolor och förskolor kemikaliesmarta och minska mängden ohälsosamma ämnen i barnens miljö.

barn rensar ut elavfall

Under 2015 tog Solna stad fram en åtgärdsplan för att minska kemikalier i förskola och skola. Den bygger bland annat på de råd som tagits fram för en kemikaliesmart förskola.

Åtgärdsplanen innehåller 15 åtgärder inom fyra olika områden, där ett av områdena handlar om att rensa bort och fasa ut. I augusti 2015 samlades elektronik och kemikalier in från alla kommunala förskolor. Nu är det dags för skolorna att göra detsamma. I juni kommer avfallsbilen att köra runt till skolorna och samla in elavfall och kemikalier. Utöver detta kommer det att vara containrar på skolorna där de kan slänga annat skräp.

En referensgrupp med personal från skolorna och miljö- och hälsa kommer också att träffas för att utvidga råden för förskolan så att de även kan appliceras i skolan. Senare under hösten planeras arbetet med råden vara klart och kunna presenteras och förankras i skolorna.

Dela: