”Biblioteket ska bli skolans hjärta”

Skolornas bibliotek ska vara ett hjälpmedel i undervisning och skolarbete. Biblioteken kan ha flera olika användningsområden beroende på skola och i bokhyllorna måste det finnas både faktaböcker och skönlitteratur som ska passa både äldre och yngre elever.

läsning

Biblioteket på Skytteholmsskolan var stängt under flera år men har öppnats igen och skolan har bestämt sig för att satsa på biblioteksverksamheten. Gamla böcker har sorterats ut och nya köpts in, både faktaböcker och skönlitteratur.

Eftersom skolbiblioteket ska fungera som ett komplement till undervisningen i alla klasser, har Skytteholmsskolan valt att dela upp arbetet mellan flera pedagoger. De tre ansvarar bland annat för bokinköp och verksamhet riktat till årskurs F-3, 4-6 respektive 7-9.

Skolbiblioteken kan spela en stor roll för elevernas läs-, skriv- och språkutveckling, för inhämtande av kunskaper och för elevernas intresse för läsning. Johanna Rönnqvist, biblioteksansvarig för årskurs 4-6 på Skytteholmsskolan, berättar att det är med denna inställning hon och hennes kollegor arbetar med det nygamla biblioteket.

– Vår vision är att biblioteket ska bli skolans hjärta. Eleverna ska kunna koppla av här med en tidning eller en bok, göra sina läxor, prata om böcker och litteratur och få rekommendationer efter vad man är intresserad av, berättar Johanna.

läser

På Granbackaskolan invigdes det nya biblioteket med pompa och ståt i mitten av april. Förutom ny inredning blev det en nystart också på bokfronten. För att få hjälp med detta samarbetar Granbacka med Emelie Nordh som är bibliotekarie på Ulriksdalsskolan.

Granbackaskolans lärare har kommit fram till att varje klass på skolan har fått varsin schemalagd timme i biblioteket varje vecka. Det är upp till klassens pedagoger att bestämma lektionens innehåll. Simone Agrest som är lärare i årskurs 2 på Granbacka, och som har ett stort intresse för biblioteket berättar att hennes klass bland annat har använt biblioteket till teater och drama.

– Bara att byta miljö till det trevliga biblioteket gjorde att resultatet på lektionen blev över förväntan, berättar Simone.

Läs mer om Granbackaskolans nya bibliotek

Johanna Rönnqvist på Skytteholmsskolan ser skolbiblioteket som en förlängd arm mellan undervisning och litteratur. Skolbiblioteket ska vara till nytta för undervisningen och elevernas utbildning. Som exempel nämner hon skönlitterära verk för elever i årskurs 4-6 som behandlar ämnet historia.

– Eftersom jag själv är lärare i årskurs 4-6 har jag koll på till exempel vika tidsperioder årskurs 4 eller 5 läser om i ämnet historia. Därför kan jag hjälpa lärarna att plocka ihop boklådor med skönlitterära böcker som utspelar sig under vikingatiden eller medeltiden som komplement till undervisningen.

läsning

Källkritik

Digitaliseringen av Skytteholmsskolan har självklart även hittat in i biblioteket. En interaktiv skrivtavla har satts upp och Johanna använder molntjänsten Office 365 för att sprida information om skolbiblioteket till Skytteholmsskolans pedagoger.

På samma vägg som skrivtavlan har elever från årskurs 9 målat en stor bild som symboliserar källkritik. I biblioteket kommer en speciell station byggas upp där eleverna ska tränas i att granska information från olika källor och ta reda på om informationen är trovärdig och går att lita på.

Exakt hur den källkritiska stationen kommer att se ut och vara uppbyggd, kan Johanna i nuläget inte avslöja. Det står däremot klart att det i informationssamhället blir viktigare och viktigare att känna till hur man kan granska information för att ta reda på avsändare och budskap.

läsning

Populär läsning just nu

För att skapa intresse kring böcker och läsning arrangerar Johanna Rönnqvist bokprat i biblioteket på Skytteholmsskolan. Dessa kan till exempel handla om en speciell genre, författare eller bok. Populärt är det också när Johanna bjuder in till högläsning i biblioteket. När årskurs 4 lyssnat på en av böckerna om Halvdan Viking av författaren Martin Widmark, blev det plötsligt ett stort sug efter alla böcker i serien om den lille, halte vikingen.

Johanna letar upp några böcker som just nu är flitigt utlånade.

– Fantasy går jättebra, meddelar Johanna och håller fram ett par böcker av den svenske författaren Ingelin Angerborn som är många elevers favorit.

På Granbacka är det böcker om rymden som gällt under våren, åtminstone i Simone Agrests klass. Förutom rymden är böckerna om Lasse-Majas detektivbyrå populära och klassiker som Daniel Defoes Robinson Crusoe och Robert Louis Stevensons Skattkammarön.

– Sagor var populära förra året men de är helt ute nu!

Både Simone på Granbackaskolan och Johanna på Skytteholmsskolan är rörande överens om skolbibliotekens stora betydelse för elever, skola och speciellt för läsinlärningen.

Läs mer om skolbibliotek på Skolverkets webbplats.

Dela: