SKL:s Öppna jämförelser för grundskolan 2017

Solna stads skolor ska kännetecknas av hög kvalitet och vara en plats där både elever och lärare trivs och känner sig trygga. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) presenterar nu resultatet i sin årliga Öppna jämförelser för grundkolan vilket visar attatt Solna stad har förbättringsområden. Flera satsningar är redan igång och i dagarna beslutas också om stadens Strategi för förbättrade kunskapsresultat i skolan.

Solna stad arbetar sedan flera år aktivt med resultatutvecklingen inom skolan och satsar på såväl kompetensutveckling av personal och fler förstelärare som ökad trygghet och digitalisering. När SKL presenterar sina Öppna jämförelser för grundskolan för 2017 konstateras att staden måste fortsätta arbetet för att nå önskat resultat vad gäller kunskapsresultaten.

Det finns många utmaningar i skolan. Det handlar bland annat om ledarskap, kompetensförsörjning, pedagogisk utveckling och att ha tydliga mål och förväntningar. Vi har gjort ett grundligt arbete med att analysera behoven inom skolan och har med det som grund under hösten arbetat fram en strategi för förbättrade kunskapsresultat i stadens skolor. Jag är trygg med att det här är rätt väg att gå för att Solnas skolor gradvis ska förbättras för att tillhöra de bästa i landet inom en femårsperiod, säger Marianne Damström Gereben, ordförande barn- och utbildningsnämnden.

Satsningar för att förbättra kunskapsresultaten

I Solna stads verksamhetsplan och budget för 2017 fick barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en strategi för förbättrade kunskapsresultat i Solnas skolor med fokus på kunskapsresultaten. Strategin beslutas i december och kommer ligga till grund för det fortsatta arbetet på skolorna.

- Vår viktigaste uppgift nu är att jobba med att höja kunskapsresultaten. Strategin för förbättrade kunskapsresultat kommer vi att börja jobba utifrån redan under vårterminen 2018, säger Alessandra Wallman, tf. chef för barn- och utbildningsförvaltningen i Solna stad.

Strategin fokuserar i huvudsak på fyra huvudområden; systematiskt kvalitetsarbete, organisation, lärmiljö och kompetens.

I stadens budget för år 2018 görs satsningar på 20 miljoner kronor för att utveckla skolan och elevernas lärande. Dessutom görs en satsning på 20 miljoner kronor för att rusta förskole- och skollokalerna.

Det här är Öppna jämförelser

Öppna jämförelser baseras på statistik om grundskolorna som varje kommun rapporterar in. Syftet med Öppna jämförelser är att stimulera landsting och kommuner att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten. Öppna jämförelser för grundskolan i år bygger på statistik för läsåret 2016/17 och presenterades den 12 december. Solna stad ligger på plats 112 av 290 kommuner. Läs SKL:s rapport för 2017.

Dela:

De tio punkter som tas upp i kunskapsstrategin är:

  • Tydligt pedagogiskt ledarskap
  • Tydliga mål och förväntningar i skolans olika professioner
  • Kompetensutveckling genom kollegialt lärande
  • Systematiskt kvalitetsarbete på alla nivåer
  • Utveckling av undervisningen
  • Bedömning för lärande
  • Se utbildningens kunskapsuppdrag och värdegrundsuppdrag som en helhet
  • Höga förväntningar i organisationens alla led
  • Stödjande processer för lärande
  • Säkra kompetensförsörjningen