Sammanhållen skolbarnomsorg under rektors ansvar

Placeringen till fritidsklubbarna inför höstterminen är klar och du som har ansökt har erbjudits en plats för ditt barn. Fritidsklubbarna är den del av skolbarnomsorgen som gäller barn i årskurs 4-6. Av Solnas nio fritidsklubbar övergår tre stycken från hösten 2017 till att bli en del av skolans verksamhet. 2018 övergår även övriga fritidsklubbar till skolan med rektor som ansvarig.


Foto: Casper Hedberg

Fritidsklubbarna ingår i skolbarnomsorgen, liksom fritidshemmen, och har i Solna tidigare organiserats som en del av fritidsverksamheten inom kultur- och fritidsförvaltningen. När fritidsklubbarna istället ingår i skolans verksamhet bildar förskoleklassen, fritidshemmen och fritidsklubbarna en sammanhållen helhet från förskoleklassen till och med årskurs 6.

- Fritidshemsverksamheten och fritidsklubbarna har ett annat uppdrag idag än vad de hade tidigare. Idag ska de kompensera och komplettera skolan i större utsträckning, därför är detta ett steg i helt naturlig riktning, säger Marianne Damström Gereben, barn- och utbildningskommunalråd.

Fritidsverksamheten i Solna erbjuder varierade aktiviteter i en trygg och kreativ miljö med pedagoger som äl väl förtrogna med verksamhetens uppdrag. Eleverna erbjuds bland annat aktiviteter som teater, dans, bollekar samt pyssel och skapande för att de ska få en meningsfull fritid och utveckling. Som inskriven på fritidsklubb får eleverna mellanmål efter skolan och även lunch under studie- och lovdagar.

Från hösten 2017 ingår tre fritidsklubbar, Ulriksdalsklubben i Ulriksdalsskolan, Qlans fritidsklubb vid Bergshamraskolan och Gula Villans fritidsklubb vid Råsundaskolan, i skolans verksamhet med en ansvarig rektor. Följande fritidsklubbar kommer att integreras i skolverksamheten efter hand:

• Frösunda fritidsklubb
• Hagalundsparken fritidsklubb
• Hannebergsparken fritidsklubb
• Skytteholmsparken fritidsklubb
• Byparken fritidsklubb
• Pampasparken fritidsklubb

- Detta gäller verksamheten där barnen är inskrivna men den öppna verksamheten kommer fortsätta fungera på samma sätt, där vi även efter omorganiseringen kommer kunna erbjuda ett rikt utbud av olika aktiviteter för Solnas barn och ungdomar, säger Peter Edholm (L), kultur- och fritidskommunalråd.

Dela: