Säkra och trygga skolvägar

Solna är en stad som växer. Nya områden växer fram med nya invånare och staden blir tätare. Fler barn och unga kommer med andra ord i framtiden att röra sig i Solna och inte minst ta sig till och från skolorna. För att höja trafiksäkerheten vid skolorna ytterligare har en plan för säkrare skolvägar tagits fram, liksom ett genomförandeprogram. Först ut med säkerhetshöjande åtgärder är Bergshamraskolan och Råsunda skola!

Att se till att barn kan röra sig säkert till och från skolan är oerhört viktigt och något som staden ständigt arbetar med. Nu tas dock ett helhetsgrepp kring frågan och skolor ska få åtgärder som är viktigt för just deras elever. I år startar arbetet och först ut är Bergshamraskolan och Råsunda skola.

– För att öka säkerheten och höja trygghetskänslan genomförs en rad insatser i den fysiska trafikmiljön kring skolorna. Det handlar exempelvis om hastighetsdämpande åtgärder, förbättrade övergångsställen och tydliggörande av avlämningsplatser. Det kan även handla om att förbättra belysning och säkerställa att bommar och staket finns på rätt ställen, säger Andreas Evestedt, stadsmiljöchef i Solna.

Planen för säkra skolvägar beslutades i tre nämnder under slutet av 2017 och följdes av en genomförandeplan, som klubbades i april i år. De åtgärder som föreslås bygger till stor del på en enkätundersökning som genomfördes 2017 bland vårdnadshavare, elever och skolpersonal för att få en bild över hur barnen rör sig till och från skolområdena.

– Vi vill skapa förutsättningar för att fler barn i Solna ska känna att de kan cykla eller gå till och från sin skola. Hur trafikmiljön är utformad spelar då en avgörande roll, avslutar Andreas Evestedt.

Dela: