Solna stärker arbetet med att främja närvaron i skolan

Den 25 maj tog Barn- och utbildningsnämnden i Solna beslut om att förtydliga rutinerna som ska främja närvaro och åtgärda frånvaro i grundskolan.

I hela landet finns svårigheter med att veta hur många elever som har ogiltig frånvaro och mörkertalet är stort. Regeringen har därför under 2016 tillsatt en grupp som ska se över hur kommunerna och skolorna arbetar med långvarig och ogiltig frånvaro. Bland annat ingår en psykolog från barn- och ungdomspsykiatrin i Solna i arbetsgruppen. Solna stad har sedan 2014 rutiner för att främja närvaron och har nu förtydligat dem.

– Att elever känner trygghet och kommer till skolan är en förutsättning för att de ska kunna nå målen för undervisningen, säger barn- och utbildningsförvaltningens chef Anne Rönnberg. Det är därför viktigt att vi har ett systematiskt arbete i skolorna där vi noggrant följer elevernas när- och frånvaro och kan sätta in tidiga insatser.

Varför elever har hög och återkommande frånvaro består ofta av flera orsaker. Genom att sätta in tidiga och passande åtgärder för elever med hög, oregelbunden skolfrånvaro minskar riskerna för att problemet växer och att eleven slutar att komma till skolan.

Undersökningar har visat att ett systematiskt arbete, bra bemötande från lärare och annan skolpersonal är viktiga faktorer för att undvika frånvaro eller få tillbaka elever till skolan.

Läs mer i skolverkets rapport Skolfrånvaro och vägen tillbaka (PDF-dokument, 763 kB)

Dela: