Rörelse och idrott i vårvärmen

Det härliga vårvädret har gjort att förskolornas och skolornas fysiska aktiviteter med rörelse och idrott har flyttat utomhus. Runt hela Solna pågår varje vecka utomhusaktiviteter för barn och elever.

Barn går i skogen
Förskolorna i Bergshamra har deltagit i Svenska gång och
vandrarförbundets Gångpolarn.

Genom fysiks aktivitet utvecklar barn och elever motorik och koordinationsförmåga. De ökar sitt välbefinnande och får bättre ork. Det går att fortsätta länge att räkna upp fördelar med rörelse och motion. I slutet av 00-talet kom dessutom rön som visade att ungdomar med god kondition presterade bättre på intelligenstester än sina mer stillasittande kamrater.

Nu innan sommaren då nästan alla längtar efter att vara utomhus i det sköna vårvädret, pågår en hel del organiserad uteidrott på Solnas förskolor och skolor.

elever springer

Några exempel:

  • Tallunken – motionslopp på Tallbackaskolan
  • Gångpolarn – organiserade promenader och vandringar för förskolebarn
  • Bergshamraloppet - Motionslopp för elever årskurs 1-3.
  • Fritidssparken - stafett med sparkcyklar på Ulriksdalsskolan
  • Orientering – Flera av Solnas skolorna i orienterar i Ursvik
  • Friidrott – Bergshamra IP och Sunbybergs IP är två friidrottsanläggningar som nyttjas av skolor och förskolor i Solna
  • Bagisloppet - Bagartorpsskolan finns inte mer men motionsloppet Bagisrundan finns kvar och går av stapeln i juni varje år.

längdhopp

Förskolan

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.

Ur Läroplan för förskolan

barn tränar löpning

Grundskolan

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva... Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter.

Ur Läroplan för grundskolan

längdhopp

Dela: