Elever i år 2 besöker stadshuset

Vad innebär demokrati och hur fungerar en kommun? Det är frågor som elever i år 2 på Granbackaskolan fick svar på vid ett besök i Solna stadshus.

elever i kommunfullmäktigesalen
Det är roligt att vara i kommunfullmäktigesalen, tycker Ikram, Emelie och Emma i klass 2 på Granbackaskolan. Foto: Solna stad

- Det är kul och spännande att vara här, säger Emma i klass 2C på Granbackaskolan.

Elever i år 2 från Granbackaskolan bjöds in till stadshuset i Solna för att prata om och få en ökad förståelse för demokrati. Eleverna togs emot i kommunfullmäktigesalen av flera tjänstepersoner från barn- och utbildningsförvaltningen samt ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Eleverna fick inblick i hur demokrati fungerar i Sverige genom en kort föreläsning om representativ demokrati och hur beslut fattas i en kommun. För att det skulle bli konkret fick barnen jämföra med hur det fungerar i skolan, där rektor fattar de övergripande besluten och eleverna får vara med och påverka genom exempelvis klassråd, elevråd och matråd. För att veta vem som ska bestämma i en kommun röstar medborgarna och även detta fick eleverna prova på.

Elev får prova att rösta
Eleverna fick rösta om vilken juice som de önskade. Foto: Solna stad

Genom att träffa personer som arbetar i kommunen får eleverna en ökad förståelse för hur beslut fattas och det blir förhoppningsvis också enklare, även för barn, att vända sig till kommunen med sina frågor och förslag. Eleverna hade förberett frågor till Marianne Damström Gereben, ordförande i barn- och utbildningsnämnden, och till Anne Rönnberg, chef för barn- och utbildningsförvaltningen. Frågorna handlade bland annat om mat, idrott, bollar och nattis.

- Det är väldigt viktigt att barn lär sig om demokrati och förstår att det inte är en självklarhet i många länder. Jag valde att prata om Malala just för att många barn saknar rätten att gå i skola, och särskilt flickor. Det var en spännande förmiddag och barnen hade många intressanta frågor, säger Marianne Damström Gereben, barn- och utbildningskommunalråd.

Eleverna fick också göra besök högst upp i stadshuset, på barn- och utbildningsförvaltningen och i arkivet.

- Nu har vi fått lära oss mer om demokrati och vad man jobbar med. Jag har fått vara i stadshuset men inte min syster som går i sexan, säger Emelie med ett leende.

Dela: