Rastverksamheten i Solnas skolor ökar tryggheten

Ett av målen i verksamhetsplan och budget för barn- och utbildningsnämnden är att alla stadens skolor ska erbjuda en trygg arbetsmiljö präglad av respekt för varje enskild elev. Skolorna ska skapa en lärmiljö där alla känner sig sedda och inkluderade med platser som uppmuntrar till möten och utveckling.

Rastaktivitet fotboll
En av rastaktiviterna på Granbackaskolan är fotboll och uppskattas av många.

- Alla miljöer i skolan ska vara trygga för eleverna, så även på rasterna, säger Marianne Damström-Gereben (L), ordförande i barn- och utbildningsförvaltningen. Därför satsar staden på utvecklingen av rastverksamheten i stadens skolor, bland annat genom utbildning och genom det kollegiala lärandet.

I stort sett alla skolor har utvecklandet av rastverksamheten som ett utvecklingsområde i skolans verksamhetsplan. På fritidshemmens nätverk är därför utvecklingen av rastverksamheten i fokus. De pedagogiska planeringarna där fritidshemmens pedagoger planerar aktiviteter ger en god grund för lärande och trygghet. Barnens möjligheter att använda skolgårdsmiljön till utveckling och rekreation utökas.

Många aktiviteter på rasten på Granbackaskolan

På Granbackaskolan planerar fritidspedagogerna rastverksamheten och sätter upp anslag för vilka aktiviteter som är inplanerade på vilken del av gården. På så sätt kan eleverna själva välja vad de vill göra. De har också en låda där eleverna kan lämna förslag på aktiviteter och lekar.

- Det finns bandy, pingis, fotboll och kullekar, berättar Märta, elev i årskurs 2 på Granbackaskolan. Ibland efter mellanmålet brukar vi köra spökkull.

Fallskärmslek på Granbackaskolan
Eleverna på Granbackaskolan samarbetar för att hålla kvar bollen på skärmen.

Bland favoritaktiviteterna eleverna berättar om finns bland annat kullekar, fotboll, leken "hinken och trasan" samt att gunga på kompisgungan.

- När eleverna får stimulerande aktiviteter på rasterna ökar koncentrationen och lektionerna fungerar bättre, säger Anne Rönnberg, chef för barn- och utbildningsförvaltningen. Barn leker över klassgränserna och hittar nya kompisar. Alla barn får möjlighet att känna tillhörighet till en grupp genom aktiviteterna.

Delaktighet och inflytande

Även Bergshamraskolan arbetar aktivt med rastverksamheten. Där får varje klass rösta fram en lek som klassen ansvarar för på under rasten. På måndagar sätts ett anslag upp för att informera resten av skolan om leken och på vilken plats den kommer att genomföras. Leken genomförs med instruktioner av personal och klassen som har röstat fram leken. Det här innebär att eleverna får möjlighet till inflytande och blir engagerade i en demokratisk process.

Dela: