European Code Week uppmärksammas i Solnas skolor

Flera skolor i Solna uppmärksammar European Code Week som pågår 15-23 oktober. Arrangemanget vill uppmuntra barn och elever att lära sig programmera och utveckla sin digitala kompetens.

Frej & Rafael

Förra året deltog 46 länder i European Code Week och inte bara medlemsstater i EU uppmärksammar veckan. I Solnas skolor pågår kodning och digitalt arbete på flera håll och nyligen var en fritidspedagog och sex lärare från Solnas grundskolor på Makerdays i Göteborg. Under två dagar fick pedagogerna prova på makerkulturen och även testa olika slags programmering.

Läs mer om Makerdays

2B Ekensbergsskolan

Susanne Perjons som var en av lärarna på Makerdays, arbetar med programmering i klass 2B på Ekensbergsskolan. Eleverna i klassen arbetar bland annat med appen A.L.E.X., Lightbot och Blue botar - små programmerbara robotar som också kan styras från en iPad.

– Vi sätter ut tejpbitar på golvet och sedan får någon kompis prova att programmera så att Blue Boten kör som tejpen visar, berättar Elsa. Hon tycker ibland att det kan vara ganska svårt att programmera rätt men precis som alla kompisarna i klassen tycker hon ändå att det är väldigt roligt arbete.

När klassen sätter igång att jobba råder stor koncentration på att lösa programmeringsuppgifterna. En del elever arbetar med iPads och andra med de små robotarna. Efter en stund byter de uppgift och arbetsverktyg. Klassens lärare Susanne Perjons håller ett öga på allthop och hjälper till där det behövs.

– Det är roligt att arbeta på det här sättet för man kan välja ganska mycket själv och ändra programmen till hur man vill ha dem, tycker Stella som till exempel gillar att bestämma bakgrunder när hon och klasskompisarna hittar på egna sagor.

Ester, Amanda, Stella, Ebba
Det råder full aktivitet i klassrummet när klass 2B på Ekensbergs-
skolar arbetar med kodning. På bilden syns bland andra Ester,
Amanda, Stella och Ebba.

3:5 Ulriksdalsskolan

Initiativet till European Code Week togs av EU-kommissionen och hölls första gången 2013. Tanken med Code Week är att göra programmering synligt, att visa hur idéer får liv med hjälp av kod och att det inte är något hokus pokus utan kunskap och träning som ligger bakom. En av Code Weeks svenska ambassadörer är Karin Nygårds som också är programledare för Programmera mera från Utbildningsradion. Under Code Week har elever i klass 3:5 tittat på programmet tillsammans med Fatima Khayari som är mediepedagog på UR. Fatima diskuterade sedan med klassen vad de tyckte var bra med programmet och om det var något de skulle vilja ändra på.

– Det var Fatima som gick ut och frågade efter en trea som ville diskutera programmet och eftersom vi nyligen börjar arbeta med programmering tyckte jag det var en bra tillfälle berättar Märta Andersson som tillsammans med AnnMari Högberg arbetar med programmering i klass 3:5.

Klassen har talat om det tekniska bakom programmeringen och eleverna har provat att skriva sina namn med datakod, göra bokmärke och att programmera sina lärare. AnnMari ritade på tavlan med hjälp av kod och Märta blev programmerad att ta sig fram till en katt som eleverna gömt någonstans i klassrummet. Det gick gansk bra även om AnnMaries gubbe fick väldigt, väldigt många ben. Men som någon sade: Att programmera är i stor utsträckning att prova sig fram. Klassen har också arbetat med Code Monkey och enligt Märta tycker de flesta eleverna att det är riktigt roligt.

– Programmering har visat sig vara mycket mer än matte och engelska, inte minst svenska när eleverna läser instruktioner, berättar Märta.

utvärdering
Klass 3:5 på Ulriksdalsskolan tittar på och utvärderar UR-programmet
"Programmera mera".

UR på besök

Eleverna i 3:5 tyckte "Programmera mera" var ett riktigt bra program. Flera hade redan sett flera avsnitt av första säsongen. Klassen berättade för Fatima Khayari från UR om deras egna eftarenheter av programmering, både i skolan och på fritiden.

– Programmera mera var ett riktigt bra program och jag skulle gärna vara ett av barnen som fick vara med, berättade Mila.

Många fler synpunkter kom fram och Fatima antecknade flitigt alla idéer. Nu återstår det att se hur många av dem som kommer att märkas i säsong två.

Elever i 3:5 diskuterar "programmera mera
Eleverna i 3:5 diskuterade "Programmera mera" med Fatima Khayari
från Utbildningsradion. På bilden syns från vänster Marvelous, Wilma,
klassens lärare Märta Andersson, Viktor och Hampus.

3:3 Ulriksdalsskolan

I parallellklassen 3:3 har eleverna arbetat med programmering och kodning lite längre tid. Eleverna har skrivit korta berättelser och sedan programmerat sina Blue Bot-robotar att köra så att det passar in i historien. Klassens lärare Mahdis Bigloo har skickat en film som visar hur detta går till.

Läs mer om European Code Week

Följ med på Solnas digitaliseringsresa

I bloggen Pedagog Solna kan du följa digitaliseringen i Solna stads skolor.

Dela: