Planeringen av nya skolan i Järvastaden går vidare

Planeringen av den nya skolan i Järvastaden går vidare. Det blir en modern, flexibel skola som kan anpassas efter olika behov och åldersgrupper.

Skolan i nya Ulriksdal håller nu på att fyllas på med elever. I nuläget är det många klasser i de yngre åldrarna i skolan, vilket gör att det blir en obalans mellan åldersgrupperna.

Eftersom Ulriksdalsskolan inte har fler platser i förskoleklass så väljer staden att öppna en filial för förskoleklasser i Bagartorpsskolans lokaler till hösten 2015. Stadens ambition är att klasserna som börjar i Bagartorp ska få flytta över till den nya skolan i Järvastaden, när den står färdig.

År 2017 ska den nya skolan i Järvastaden stå klar. Planen är att skolan, fullt utnyttjad, ska kunna rymma drygt 500 elever från förskoleklass till årskurs 6, vilket bygger på aktuella befolkningsprognoser.

Det tar ett tag innan skolan blir full och behovet i Järvastaden är vid starten begränsad till framför allt åldrarna förskoleklass till årskurs 4. Redan nu tar staden höjd för förändrade behov genom att se över hur skolan kan byggas och anpassas efter nya behov som kan uppstå längre fram.

Staden räknar med att alla de klasser som börjar i förskoleklass höstterminen 2015 respektive höstterminen 2016 (tillsammans 6-8 klasser) ska ges möjlighet att fortsätta sin grundskoleutbildning i nya skolan i Järvastaden när den öppnar 2017.

I januari beslutade Solnas kommunstyrelse om en ny skola i Järvastaden. Mer om beslutet och planerna på den nya skolan går att läsa här.

Artikeln är uppdaterad 2015-03-24.

Dela: