Parkprat - ungas guide till Hagaparken

Elever från flera av Solnas skolor och från LSS-verksamheten Draken, har under hösten arbetat med att ta fram audioguider till Hagaparken.

Elever promenerar i parken

Projektet Parkprat är ett samarbete mellan Solna stad och Wanås Konst – Center för Konst och Lärande. Elever från årskurs 6-9, från förberedelseklass på gymnasiet och LSS-verksamheten Draken har arbetat fram och spelat in audioguider till Hagaparken. Tanken bakom projektet har varit att att lyfta fram vad unga ser och vill berätta om Nationalstadsparkens konst, arkitektur, natur och historia.

Klass 9 m och 9 s på Skytteholmsskolan har fokuserat på byggnader i parken, bland annat Koppartälten, Gustav III:s paviljong, Ekotemplet, Slottsruinen och Haga slott. Utifrån historiska fakta och tolkningar till sin egen samtid har eleverna spelat in muntliga presentationer som ska ingå i en guide om Haga.

– Vi blev kontaktade av Maja Magnusson på Kultur- och fritidsförvaltningen och jag tyckte projektet lät mycket intressant, berättar Åsa Thomander som är bildlärare på Skytteholmsskolan.

Att klasserna dessutom under läsåret skulle arbeta med arkitektur gjorde valet enkelt och Åsa tycker det varit både roligt och lärorikt att arbeta med Parkprat.

– Det har varit fantastiskt att se hur eleverna vuxit när de gjort uppgiften, inte minst de som fortfarande har svenska som ett nytt språk, menar Åsa.

Elever spelar in audioguide

Åsa berättar att några av eleverna från Skytteholmsskolan besökte Hagaparken för första gången i samband med Parkprat. De flesta var dock ganska hemmastadda i parken även om de inte hade full kännedom om de olika byggnaderna.

– Jag har lärt mig mycket om Hagaparken och byggnaderna under projektet och det har varit väldigt intressant, tycker Maximilian i klass 9 m och klasskamraterna Alice, Sara och Jonatan nickar instämmande.

Bildlärare Åsa Thomander har planerat in arbetet och undervisningen i bildämnets kursplan. Efter avslutat arbetsområde ska eleverna bland annat ha utvecklat sin förmåga att tolka och diskutera arkitektur från olika tider och kulturer i Sverige, utveckla sin förmåga att samtala om arkitektur och förmåga att muntligen presentera och berätta.

– Jag tror vi kommer att ha nytta av arbetet med Parkprat i andra ämnen, till exempel när man ska redovisa, säger Sara i klass 9 m.

Den fullständiga ljudguiden från Parkprat kommer våren 2017 men nedan finns exempel på hur det kommer att låta.

Exempel på Parkprat (MP3-dokument, 6,6 MB)

På fredag 25 november inbjuds alla intresserade till guidad visning i Hagaparken med klass 7b från Råsunda som också arbetat med projektet Parkprat. Inbjudan finns längst ner på sidan. Hjärtligt välkomna!

Klasser och skolor som deltar i projektet Parkprat

Draken (LSS-verksamhet)
Ulriksdalsskolan åk 6
Råsunda skola 7B
Råsunda skola årskurs 8
Skytteholmsskolan 9 s
Skytteholmsskolan 9 m
Förberedelseklass Solna Gymnasium

Hagaparken

Den 144 hektar stora Hagaparken är en del av den kungliga nationalstadsparken och kanske landets främsta exempel på en engelsk park. Dessa kännetecknas av ett naturligt och oregelbundet utseende med slingrande stigar och dungar av träd och buskar. Hagaparken anlades under Gustav III och kallas därför även för Gustavianska parken. Läs mer om Hagaparken


parkprat inbjudan
Klicka för inbjudan i större format

Dela: