På väg mot en kemikaliesmartare förskola

Hela förskolan samlades på gården på Tellus förskola i Bergshamra när lastbilen kom för att hämta upp elavfall och annat skräp på torsdagens morgon. Avfallsbilen är en av insatserna för att skapa kemikaliesmarta förskolor i Solna.

Förskolebarn lämnar elskrot i lastbilen
Klaudia, Helgi och Aimi hjälper till att fylla lastbilen med förskolans elavfall

Solna stad har ordnat en lastbil som kör till de kommunala förskolorna för att hämta elavfall, glödlampor och färgrester.

På Tellus förskola fick tre barn uppdraget av förskolepersonalen att hjälpa till att lasta in elavfallet. Glada skratt klingade över området när de fick åka på lastflaket tillsammans med Jim Björnfot och Anders Sande från Hans Andersson recycling.

- Vi skulle hjälpas åt, berättar Helgi, ett av barnen som bar skräp till bilen. De hämtade grejer som var sönder. Jag bar en apparat som har sönder papper. Man kan få bakterier om man leker med de här sakerna.

På förskolan Tellus har pedagoger och barn pratat om att de ska rensa bort material för att minska mängden ohälsosamma ämnen i barnens miljö. De kommer att fördjupa arbetet under höstterminen.

- Vi är många på förskolan Tellus som har ett engagemang för miljön och vi kommer tillsammans att fortsätta driva arbetet, säger Susanne Settergren, förskolechef på Tellus förskola.

Förskolebarnen bär elskrot till lastbilen

Kemikaliesmarta förskolor

Barn är den grupp i samhället som är mest känslig. Därför arbetar Solna stad tillsammans med föräldrar och förskolepersonal för att göra förskolorna kemikaliesmarta och minska mängden ohälsosamma ämnen i barnens miljö.

Arbetet har pågått i drygt ett år med flera olika insatser.Föreläsningar för personal och föräldrar har anordnats för att fördjupa kunskapen inom området. Dessutom har föräldrar och personal varit delaktiga i arbetet att ta fram råd till förskolan. Riktlinjer för inköp har förtydligats så att det ska vara enklare att köpa rätt saker. I Stadens intranät kan personal dela med sig av kunskap och erfarenheter så att en kunskapsbank byggs upp.

Som ett fortsatt arbete tar staden tillsammans med personal från förskolan fram en checklista som ska vara ett stöd i det praktiska arbetet med att skapa kemikaliesmarta förskolor.

- Det är bra att upphämtningen låg i början av terminen, säger Anna Karlsson, pedagogisk utvecklingsledare på förskolan. Det blir en uppstart för vårt praktiska arbete i förskolan med miljön. Nu kör vi.

Läs mer om arbetet att skapa kemikaliesmarta förskolor.

Dela: