Sommarinformation om avgift och övergång

Inför sommaren finns det ett par saker som kan vara viktiga att tänka på när det gäller avgift förskola och övergång från förskola till förskoleklass.

Elever i klassrum

Avgift

Under barnets sommarledighet ska närvarotider anmälas direkt till förskolan.

Vid längre förändringar som t ex ändrade arbetsförhållanden ska schemaändring göras i e-tjänsten.

Övergång från förskola till förskoleklass

Vårdnadshavare till barn som ska börja i förskoleklass och på skolornas fritidshemsverksamhet, behöver inte säga upp platsen i förskolan

Vid övergång mellan de olika omsorgsformerna gäller "fyramånadersregeln". Platsen i förskolan avslutas automatiskt.

Läs mer här

Dela: