Organiserad rastverksamhet för ökad trygghet

Fritidshem och skolor i Solna arbetar hela tiden och på flera sätt med att öka tryggheten för eleverna. Under rasterna i skolan och på eftermiddagarnas fritidstid, arrangeras dagligen aktiviteter som leds av personal och som barnen väljer om de vill medverka i.

rast

Undersökningar från skolor runtom i hela världen, har visat att många elever upplever rasten som den mest otrygga tiden på dagen. Därför kartlägger Solnas skolor regelbundet vilka delar av skolgården som eleverna känner sig mer otrygga på och planerar rastvärdsinsatser utifrån denna kartläggning.

Tidigare i år lyssnade all personal på skolornas fritidshem på en föreläsning av Olof Jonsson om rastverksamhet och skolgårdsmiljö. Olof Jonsson har uppmärksammats för sitt arbete med rastverksamhet på Tenhultsskolan i Jönköpings kommun och har medverkat i bland annat i UR:s tv-program Friare kan ingen vara och i radioprogrammet Lärarrummet.

Olof som anser att rasten bör vara en del av den pedagogiska skoldagen, talade bland annat om vad lek är för något, hur rastverksamheterna och skolornas utemiljö kan utvecklas samt hur rasten kan bidra till ökad måluppfyllelse för eleverna.

sofia nybom och olof
I början av året föreläste Olof Jonsson för stadens fritidshemspersonal.
På bilden syns Olof tillsammans med Sofia Nybom, utvecklingsledare
för de
kommunala skolorna i Solna.

På Solnas skolor bedrivs varje dag organiserade aktiviteter som självklart är för alla som vill vara med men speciellt för den som känner sig ensam eller har svårt att leka utan struktur. Aktiviteter med tydlig struktur som dessutom leds av fritidshemspersonal, bidrar till färre konflikter och ökad trygghet för eleverna på skolgården.

– Målet är ändå att barnen ska hitta egna saker att göra och de organiserade lekarna blir lite som grädde på moset, berättar Solveig Samuelsen, fritidspedagog på Granbackaskolan.

På Granbackaskolan har personalen ett schema över vilka som ska vara ute på rasten med eleverna, var de ska vara och om de ska hålla i någon aktivitet. Aktiviteter som erbjuds under förmiddagsrasterna, där personal från fritids finns med och leker, är till exempel rundpingis, fånga flagg, basket och långboll.

Antalet barn på varje fritidsavdelning på Granbackaskolan är detta läsår begränsat till ungefär 45 (två klasser) och därför har en ny avdelning öppnat. En anledning till den nya avdelningen är att tryggheten hos eleverna ska öka. Exakt hur barnen upplever förändringen är än så länge svårt att uttala sig om. Det kommer att visa sig i de elevenkäter som ska genomföras senare under läsåret. På fritidsavdelningarna finns elever från två olika klasser och årskurser. Personalen arbetar aktivt för att eleverna ska lära känna varandra oavsett från vilken klass eller årskurs de kommer från.

Solveig Samuelsen
Fritidspedagog Solveig Samuelsen förbereder skolgården för
förmiddagens rast.

Organiserade rastaktiviteter finns i större eller något mindre utsträckning på alla skolor i Solna. På Skytteholmsskolan erbjudes eleverna varje dag organiserade lekar under ledning av fritidspersonal. På Bergshamraskolan finns vid sidan av fotboll, bandy och lekredskapen på skolgården, även veckans lek.

– Vi gör upp ett schema där vi lottar fram vilken klass som väljer vilken lek som ska lekas och bjuder in alla som vill vara med, berättar fritidspedagog Fredrik Karlsson.

Även på eftermiddagarna under fritidstid finns det organiserade och vuxenledda aktiviteter för barnen. På Tallbackaskolan är Camilla Binnefors arbetslagsledare för fritidspersonalen.

Vi erbjuder barnen i åk 1-3 en tvärgruppsaktivitet per dag under fritidstid. På onsdagar går vi ut i naturen där barnen får pröva på Tallbackaskolans Wild Kids som varit mycket uppskattat. Senast byggde vi våra egna läger och lekte lekar.


Dela: