Organisationen i Solna stads förskolor utreds

Uppdraget att utreda organisationen för förskolans verksamheter fick barn- och utbildningsnämnden av kommunfullmäktige den 25 november 2013. Barn- och utbildningsförvaltningen (BUF) gör en första presentation av utredningen på nämndmötet i juni.

I Solna stads verksamhetsplan och budget 2014 har barn- och utbildningsnämnden (BUN) fått i uppdrag att utreda organisationen för förskolan. Inriktningen är att skapa så bra strukturer som möjligt för styrning och ledning. Strukturerna ska göra det möjligt att styra resurser till kärnverksamheten. Stort fokus ska läggas på hur organisationen på bästa sätt kan tillgodose barnens behov.

Dela: