Öppna förskolan - en unik mötesplats för små och stora

I Solna finns det fem öppna förskolor. Tre kommunala och två som drivs i Svenska kyrkans regi. Öppna förskolan vänder sig till förädralediga, släktingar eller andra vuxna med ansvar för barn.

barn

Öppna förskolan är en frivillig verksamhet. Vuxna med barn (0-5 år) som inte har plats i förskolan, är välkomna att besöka öppna förskolan utan att barnen behöver vara inskrivna i verksamheten. De öppna förskolorna drivs utan avgift för besökarna och på förskolorna finns utbildad personal. De besökande barnens föräldrar är hela tiden närvarande och aktiva i aktiviteterna.

Här kan de små barnen utforska världen, vuxna knyta nya sociala kontakter och alla kan ha roligt tillsammans. På öppna förskolan kan man leka, måla, läsa sagor, sjunga, dansa eller bara umgås med andra föräldrar och barn.

Aldrig långt till öppna förskolan i Solna

De öppna förskolorna i Solna är spridda från norr till söder i kommunen. Du hittar dem i Bergshamra, Hagalund, Huvudsta, Järvastaden och Skytteholm.

– Öppna förskolan är bra för där träffar vi andra barn och föräldrar och kan få goda råd av personalen. Vi missar aldrig sångsamlingarna, berättar Nesrin Bakhtiari som besöker öppna förskolan ungefär tre gånger i veckan tillsammans med dottern Shila, 14 månader.

Nesrin som bor i Huvudsta, tycker att öppna förskolan är en bra förberedelse för barn innan de börjar i den "vanliga" förskolan. Förskollärare Silvija Norlund berättar att öppna förskolan i Huvudsta ligger i samma lokaler som fritidsklubben för skolelever i årskurs 4 -6. Därför är förskolan öppen på förmiddagarna klockan 8.30-12.

– Jag och min kollega Cissi brukar turas om att vara i Huvudsta på förmiddagarna. På eftermiddagarna är vi tillsammans på Mittpunktens öppna förskola i Bergshamra.

Nesrin Bakhtiar
Nesrin Bakhtiar besöker Huvudsta öppna förskola ungefär tre gånger
i veckan tillsammans med dottern Shila.

Råd och stöd till föräldrar

Öppna förskolans historia sträcker sig tillbaka till 1970-talet då barnomsorgen i Sverige växte kolossalt och 95 000 nya förskoleplatser tillkom. Samtidigt startades de första öppna förskolorna och 1977 fanns det sammanlagt 45 stycken i hela landet. Antalet växte till strax över 1600 innan utvecklingen vände. 2012 hade antalet minskat till 462 öppna förskolor i hela landet.

På öppna förskolan finns det möjlighet att få stöd i föräldraskapet och råd om barns utveckling i samvaro med andra föräldrar och erfaren personal. På öppna förskolan finns alltid någon att tala med eller utbyta erfarenheter och tankar. De öppna förskolorna erbjuder även olika gruppverksamheter för föräldrar och barn utifrån önskemål och behov och till dessa behöver man ibland göra föranmälan. På öppna förskolan arbetar förskollärare med lång erfarenhet av arbete med barn.

Öppna förskolor i Solna

Huvudsta öppna förskola

Mittpunktens öppna förskola

Råsunda öppna förskola

Öppna förskolan i kyrkans hus

Öppna förskolan Solvändan

Först med Grön Flagg

Utanför Miittpunktens öppna förskola i Bergshamra vajar den gröna flaggan som visar att förskolan blivit certifierad för sitt miljöarbete. Mittpunkten var faktiskt först i både Solna och i hela Stockholmsområdet med att få hissa den gröna flaggan. Stor uppmärksamhet har Mittpunken också fått för sitt genusarbete.

Cissi Zafar arbetar både på Mittpunken och på Huvudsta öppna förskola. Hon berättar att ett tredje område som hon och Silvija Norlund arbetar med är keikaliesmart förskola.

– Vi arbetar aktivt med att hela tiden göra förskolan hälsosammare för barnen och vi ger också råd till föräldrar hur de skapar en kemikaliesmart vardag hemma, berättar Cissi.

Läs mer om kemikaliesmart förskola

Nyligen hade Mittpunken besök från Japan. Det var Yusuke Tajima som rest till Solna för att ta reda på mer om hur de öppna förskolorna i Sverige fungerar.

Jag har fått många idéer att ta med mig tillbaka till Japan, berättade Emiko som blev förvånad över det stora antalet pappor som denna dag besökte öppna förskolan. Han troddde inte att det skulle komma att se ut så inom den närmsta framtiden hemma i Japan.

Studiebesök
Mittpunkens öppna förskola i Bergshamra har haft studiebesök från
Japan. På bilden syns Yusuke Tajima (mitten) tillsammans med
förskollärare Cissi Zafar (t v) och förskolechef Madelaine Hagström (t h).

Blogg om öppna förskolan

Våren 2015 besökte och betygsatte Joakim Arhammar och sonen Bill alla öppna förskolor i Solna, Sundbyberg och Stockholm. Projektet och bloggen där Joakim redovisade sina resultat, blev bland annat uppmärksammade av TV4.

Vill du och ditt barn besöka öppna förskolan är du alltid välkommen! Det behövs ingen föranmälan förutom till speciella aktiviteter. Mer information och öppettider finns på respektive hemsida.

Välkommen till öppna förskolan i Solna!

Öppna förskolan på skolverkets webbplats

Dela: