Ökad andel utbildade lärare och höjd lärartäthet

Varje år utser Lärarförbundet Sveriges bästa skolkommuner. Rankningen bygger på 13 olika områden, till exempel andel barn i förskola, betyg och lärartäthet. Solna stad har gjort satsningar på att öka lärartätheten och har klättrat i ranking inom de områdena.

Elev och lärare

I årets rankning har resultaten på flera områden blivit bättre jämfört med tidigare års rapport från lärarförbundet. I den övergripande rakningen där alla områden är sammanräknade har Solnas placering emellertid sjunkit.

– Vi tar lärarförbundets rapport på stort allvar och vill fortsätta utveckla kvaliteten på våra skolor, säger Marianne Damström Gereben, ordförande i barn- och utbildningsnämnden (L). Det är glädjande att inom de områden vi har haft extra stort fokus har vi klättrat uppåt.

Staden har gjort en riktad satsning för att öka andelen lärare och förskollärare i förskola, skola och fritidshem. De statsbidrag som finns att tillgå, lågstadiesatsningen och mindre barngrupper i förskolan, har använts för att öka lärartätheten i förskola och skola. Solna har därför klättrat 29 platser sedan året innan. Satsningen på att göra kompetensbaserad rekrytering börjar också visa resultat eftersom Solna även klättrar uppåt i andelen utbildade lärare. Även placeringen för löner har Solna klättrat några steg.

En stigande andel sjukfrånvaro har registrerats bland pedagogerna sedan tidigare år då frånvaron hade sjunkit. I lärarförbundets rankning har detta inneburit att Solnas resultat sjunkit vad gäller friska lärare. Frånvaron följs kontinuerligt upp i förskola och skola och olika insatser görs i staden.

– För att alla anställda i förskola och skola ska må bra och ha en hälsosam arbetsmiljö vill vi göra särskilda satsningar på arbetsmiljön, berättar Marianne Damström Gereben (L). Bland annat har vi påbörjat utbildningen medarbetarskap i partnerskap som är ett viktigt led i att bygga nätverk och skapa förutsättningar för samarbete över förvaltningsgränserna.

Dela: