Nytt steg i arbetet för kemikaliesmarta förskolor och skolor

Solna stad ska under våren utföra miljötillsyn i både kommunala och fristående förskolor. Fokus ligger denna gång främst på kemikalier i barnens inomhusmiljö och är en del i arbetet för kemikaliesmarta förskolor och skolor.

barn läser bok

På hälsoskyddsenheten i Solna som genomför tillsynen, finns mycket kunskap om miljö- och hälsorisker med saker som kan finnas i barnens vardag. Vissa sorters leksaker och husgeråd i plast, vinylhandskar och sovmadrasser är några exempel.

Arbetet att skapa kemikaliesmarta förskolor har pågått i Solna sedan 2014 och flera olika insatser har genomförts. 2015 togs en checklista fram som ska underlätta arbetet i förskolorna. Vid den miljötillsyn som nu ska utföras kommer punkterna i checklistan prickas av men också tidigare års projekt kring städning och ventilation ska följas upp.

Städning och ventilation är inte minst viktigt eftersom eventuella hälsoskadliga kemikalier kan ansamlas i damm och så småningom hamna i barnens kroppar.

Vid tillsynsbesöket kommer miljöinspektörerna från hälsoskyddsenheten också diskutera miljöarbetet tillsammans med förskolans personal och ge råd och stöd i arbetet med att skapa en kemikaliesmart inomhusmiljö för barnen.

Läs mer om Solnas arbete för att göra skolor och förskolor kemikaliesmarta


Se även Kemikalieinspektionens broschyr Kemikalier i barns vardag

Dela: