Ansöka om skoltaxi i förskola och skola

Solna stad har tillsammans med Sundbybergs stad tecknat avtal med Taxi020 som blir ny leverantör av skolskjuts och andra turbundna resor inom äldreomsorgen och i omsorgen för personer med funktionsnedsättning. Det nya avtalet börjar gälla från och med den 1 juli 2016.

Avtalstiden har gått ut med leverantören Samtrans. Enligt lagen om offentlig upphandling genomförde Solna stad en ny upphandling. Taxi020 tar över avtalet från tidigare leverantören Samtrans.

Transporter kommer fram till den 30 juni 2016 fortsätta genomföras av Samtrans.

Skoltaxi under sommarlovet

Har ditt barn behov av skoltaxi under perioden 1 juli till 16 augusti behöver du skicka in en beställningsblankett för Taxi 020 med uppdaterade hämtnings- och lämningstider så snart som möjligt. Blanketten finns på barnets/elevens förskola, skola eller fritidshem.

Skoltaxi under höstterminen

Höstterminen börjar den 17 augusti. Barn - och utbildningsförvaltningen rekommenderar att skicka in ansökan om skolskjuts (PDF-dokument, 112 kB) för läsåret 2016/2017 så snart som möjligt.

Läs mer om skoltaxi eller SL-kort till och från skolan

Taxi020 byter namn

Taxi 020 och Sverigetaxi går samman och bildar tillsammans ett nytt taxibolag.De båda bolagen kommer att verka under det gemensamma varumärket Sverigetaxi. Sverigetaxi får ny logotyp och ny dekor baserat på Taxi 020:s gula och blå färger.

Dela: