Nya förstelärare i Solna

Vid en ceremoni i stadshuset har 15 nya förstelärare utnämnts. Intresset för tjänsterna har även denna gång varit mycket stort.

Nya förstelärare oktober 2016

Sammanlagt finns det nu 45 förstelärare inom Solna stad. Gemensamt för alla förstelärare är bland annat att de visat särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ett starkt intresse för att utveckla undervisningen. Alla förstelärare har lärarlegitimation och flera års erfarenhet av yrket. En förstelärare ska arbeta minst 50 procent med undervisning och uppgifter som hör till undervisning.

Vid sidan av sin ordinarie tjänst arbetar förstelärarna bland annat med att:

 • Initiera pedagogiska samtal
 • Sätta igång projekt i syfte att förbättra undervisningen utifrån en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
 • Coacha andra lärare
 • Ansvara för att lärarstuderande tas emot på ett bra sätt när de genomför sin verksamhetsförlagda undervisning (VFU)
 • Vara ämnesansvarig

– Under rekryteringen av förstelärare har stor vikt har lagts vid förmågan att implementera formativ bedömning* och informationsteknik i undervisningen, berättar Sofia Nybom som är utvecklingsledare skola i Solna stad.


Solna nya förstelärare

 • Ulrika Brandt Eriksson, Solna Gymnasium
 • David Claros, Solna Gymnasium
 • Mia Fällström, Solna Gymnasium
 • Julie Italia, Solna Gymnasium
 • Åsa Rosenlind, Granbackaskolan
 • Josefin Lidström, Tallbackaskolan
 • Henrik Lindmark, Skytteholmsskolan
 • Lovisa Lindfeldt, Skytteholmsskolan
 • Monica Smedbäck, Skytteholmsskolan
 • Annelie Gustavsson, Råsunda skola
 • Pontus Westberg, Råsunda skola
 • Ann Isaksson, Råsunda skola
 • Roland Lindelöf, Ulriksdalsskolan
 • Hans Strömberg, Bergshamraskolan
 • Tobias Block, Nyboda resurscentrum

Uppdragen som förstelärare är tidsbegränsade men kan komma att permanentas.

Läs gärna mer om Solna stads förstelärare på sidan Karriärtjänster.

*Formativ bedömning innebär att eleven alltid ska veta var hen befinner sig i förhållande till målen och vad som behövs för att dessa ska uppfyllas. Läs mer om formativ bedömning på skolverkets webbplats.

Dela: