Nu finns det 36 förstelärare i Solna

Under vårterminen 2016 har sex nya lärare i Solna som arbetar i årskurs 1-5 blivit förstelärare."Intresset för att ansöka om förstelärartjänsterna har varit stort" berättar Sofia Nybom, utvecklingsledare för skolan i Solna.

Solnas nya förstelärare träffas i Stadshuset. Sevinc Sener från Skytteholmsskolan kunde tyvärr inte närvara vid fototillfället. Till vänster på bilden syns Sofia Nybom som är utvecklingsledare för skolan i Solna samt barn- och utbildningsförvaltningens chef Anne Rönnberg.
Fem av Solnas nya förstelärare träffas i Stadshuset. Till vänster på
bilden syns Sofia Nybom som är utvecklingsledare för
skolan i Solna
samt barn- och utbildningsförvaltningens chef
Anne Rönnberg.

Just nu finns det 36 förstelärare i Solnas kommunala skolor. Vid sidan av sin ordinarie tjänst arbetar förstelärarna bland annat med att utveckla det pedagogiska arbetet, föra vidare kunskaper om aktuell skolforskning till sina kollegor och bidra till skolans utveckling. En förstelärare ska arbeta minst 50 procent med undervisning och uppgifter som hör till undervisning.

– Intresset för att ansöka om förstelärartjänsterna har varit stort, berättar Sofia Nybom som är utvecklingsledare för skolan i Solna.

Förstelärarna i Solna har alla flera års erfarenhet av yrket. De har visat särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och har ett starkt intresse för att utveckla undervisningen. Ett av grundkraven för att ansöka om tjänsterna är att läraren erhållit lärarlegitimation.

– Ett av förstelärarnas viktigaste uppdrag är att sprida goda exempel till kollegor på skolan och just nu kommer en hel del att handla om digitaliseringen, sa Anne Rönnberg i sitt välkomsttal till de nya förstelärarna.

Solna stad håller under våren också på att anställa förste förskollärare. Även för dessa tjänster har intresset varit stort.

Solnas nya förstelärare vårterminen 2016 är:

  • Anna Eriksson, Skytteholmsskolan
  • Sevinc Sener, Skytteholmsskolan
  • Susanne Perjons, Ekensbergsskolan
  • Louise Pell, Råsunda Skola
  • Maria Östlund Rees, Bergshamraskolan
  • Eva Ekman Eriksson, Bergshamraskolan

Närmare presentationer av förstelärarna kommer publiceras på sidan Karriärtjänster

Dela: