Nya avgifter i förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb

Från och med den 1 januari 2018 höjs inkomsttaket för maxtaxa till 46 080 kr. Förändringen innebär att det blir nya avgifter för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb.

Hushåll som hamnar över 46 080 kr kommer att betala en något högre avgift för förskola och pedagogisk omsorg.

Den nya avgiften kommer på fakturan i januari.

Maxtaxa är den högsta avgift som varje familj får betala för barnets plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem. Avgiften beräknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst.

Förskola

Avgiftstak Dock högst...
Barn 1 3% 1382 kr
Barn 2 2% 922 kr
Barn 3 1% 461 kr

Fritidshem och fritidsklubb

Avgiftstak Dock högst...
Barn 1 2% 922 kr
Barn 2 1% 461 kr
Barn 3 1% 461 kr

Du kan läsa mer om maxtaxa på Skolverket

Dela: