Ny skola i Järvastaden beslutad

På måndagen beslutade Solnas kommunstyrelse om en ny skola i Järvastaden. År 2017 ska den nya skolan stå klar och kunna ta emot 500 barn från förskoleklass upp till årskurs sex.

Karta, ny skola i Järvastaden
Adressen till den nya skolan blir Fridensborgsvägen 100, ett stenkast från den välkända Mulle Meck-lekparken. Karta: Solna stad

Solna tillhör de kommuner i landet som växer allra mest. Solna ligger i topp i bostadsbyggande och 2020 kommer antalet solnabor vara 100 000, jämfört med dagens 75 000.

- Många av våra nya solnabor är barnfamiljer. Det ställer krav på fortsatta satsningar på skolan. Därför är jag glad över att planerna på en ny skola i Järvastaden för de yngre skolbarnen nu går vidare, säger Marianne Damström Gereben, vice ordförande i kommunstyrelsen och tillträdande ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Till grund för beslutet om den nya skolan i Järvastaden ligger Solna stads senaste befolkningsprognos respektive stadens lokalförsörjningsstrategi, som fastställdes i slutet av 2013.

I augusti 2014 flyttade barn och lärare in i den nybyggda Ulriksdalsskolan i Nya Ulriksdal – en helt ny modern kommunal grundskola för samtliga årskurser.

Dela: