Ny förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen utsedd

Alessandra Wallman har utsetts till förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen i Solna stad. Hon har lång erfarenhet av att arbeta som chef inom barn- och utbildningsförvaltningen och har sedan hösten 2017 arbetat som tillförordnad förvaltningschef med stort fokus på att förbättra kunskapsresultaten i stadens skolor och förbättra kvaliteten i förskolorna.

Alessandra Wallman har arbetat som tillförordnad förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen sedan i höstas och fortsätter nu arbetet som förvaltningschef. Hon har arbetat inom Solna stad sedan 2008 och på barn- och utbildningsförvaltningen sedan 2014.

- Jag är glad och stolt över uppdraget att få leda arbetet inom förvaltningen. Våra förskolor och skolor ska kännetecknas av hög kvalitet och ska vara en plats där både barn och vuxna trivs och utvecklas. Några av de viktigaste utmaningar vi arbetar med är att förbättra kunskapsresultaten i stadens skolor och förbättra kvaliteten i förskolorna. Vårt arbete handlar därför om att skapa rätt förutsättningar för våra duktiga och engagerade förskole- och skolledare, pedagoger och lärare runt om i stadens verksamheter. Så att de i sin tur ska kunna göra det allra bästa arbetet med barnen och eleverna, säger Alessandra Wallman ny förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen.

Till biträdande förvaltningschef har Dan Sundblad utsetts. Han har varit rektor på Solna Gymnasium sedan 2014 där han framgångsrikt bland annat arbetat med att förbättra skolans resultat, elevernas kunskapsutveckling och trivsel. Dessförinnan var han på Arlandagymnasiet i Sigtuna och var under flera år skolchef på privata Kunskapsgymnasiet Globen.

Barn- och utbildningsförvaltningen är Solna stads största förvaltning.

Dela: