Ny förskolechef till Bergshamras förskolor

Anna Forsell tillträder som ny förskolechef på förskolorna Fröet, Rågen, Tellus och Taurus från 15 augusti 2016.

Anna Forsell

Anna är utbildad och legitimerad förskollärare och har under de senaste åren arbetat som förskolechef. Hon har också med framgång startat en helt ny förskola. Sammantaget innebär detta att Anna har stor erfarenhet av förskoleverksamhet och ledarskap.

– För mig står ledarskapet och pedagogisk utveckling i fokus och jag brinner för att skapa tydliga och stimulerande lärmiljöer.

I sitt nuvarande arbete leder, organiserar och utvecklar Anna förskolornas verksamhet i samverkan med förskolornas pedagoger. Något hon kommer att fortsätta med i Bergshamras förskolor.

– Jag ser fram emot att lära känna alla medarbetare, barn och föräldrar i Bergshamras förskoleenhet och att skapa mig en egen bild av verksamheten. Därefter vill jag utifrån det som redan är, verka för att vi fortsätter utveckla verksamheten utifrån barnens bästa.

Dela: