Dags att nominera din favorit till årets pedagogiska priser

Nu är det dags att nominera till Solna stads pris till årets pedagog och årets skolledare för läsåret 2017/18. Så du som är barn, elev, vårdnadshavare eller kollega i någon av stadens förskole- eller skolverksamheter ta nu chansen och nominera den eller de som du tycker ska få priset. Nomineringsperioden är 2–21 maj.

Två priser att nominera till

  • Du kan nominera en enskild pedagog eller arbetslag inom förskola, fritidshem eller skola i kommunala verksamheter som under ett läsår har gjort framstående insatser och som visar goda resultat med barn och elever.
  • Du kan nominera en förskolechef eller rektor inom förskola, fritidshem eller skola i kommunala verksamheter som under ett läsår har gjort framstående insatser och som visar goda resultat med barn och elever.

Insatserna ska vara kopplade till de utvecklingsområden som framkommer i stadens strategier för skola och förskola.

Exempel på insatser och goda resultat inom:

  • Tydligt ledarskap med höga förväntningar på barn och elever
  • Synliggörande av barn och elevers utveckling
  • Utvecklande av undervisningen i förskola, fritidshem och skola.
  • Värdegrundsarbete som skapar trygghet och studiero för barn och elever

Vem kan nominera?

Barn, elever, vårdnadshavare eller kollegor i Solna stads förskole- och skolverksamheter.

En jury utser vinnarna

Vinnaren eller vinnarna erhåller 20 000 kr och pengarna ska användas till kompetensutveckling.

Nomineringarna lämnas till en nomineringskommitté bestående av tjänstemän på barn- och utbildningsförvaltningen. Kommittén granskar och gör en bedömning av de inskickade förslagen innan de lämnar underlag till juryn. Juryn består av barn- och utbildningsnämnden och de fattar beslut om vem eller vilka som får priserna.

Du kan nominera mellan den 2–21 maj 2018.
Nu är nomineringsperioden slut. Prisutdelning sker i juni.

Dela: