Minskade barngrupper i Solnas förskolor

Riktade insatser har lett till minskade barngrupper i den kommunala förskolan. Olika aktiviteter för att skapa lugn och trygghet i verksamheterna pågår och fortsätter under året.

I den senaste statistiken från Skolverket har barngrupperna i Solna minskat från 17, 7 barn per avdelning till 15, 9. I kommunal regi är resultatet 15, 4 barn per avdelning. Flera verksamheter har ansökt om bidrag för minskade barngrupper från Skolverket och provat olika modeller för att barngrupperna ska bli mindre.

Lottagatans förskola i Järva berättar Annikki Lensu –Larsson, förskolechef, att de gått från två till tre avdelningar med barnen mellan 3-5 år. Varje avdelning består av en förskollärare och en barnskötare samt 13 barn.

- Tillsammans med personalen beslutade vi att prova den här typen av verksamhet. Barnen arbetar i projekt på förmiddagarna och på eftermiddagen är det barnens val. Då får de välja bland olika aktiviteter, som skapande, konstruktion eller pyssel. Vi är nöjda med vår organisation och ser att det ger glada barn och nöjda pedagoger, säger Anniki Lensu-Larsson.

Under året har alla förskolechefer tillsammans med personalen analyserat sina verksamheter och valt olika lösningar för att minska barngrupperna. Det kan handla om att dela avdelningar, skapa nya rutiner för att arbeta i mindre grupper vid fler tillfällen under dagen. Arbetet kommer att fortsätta och verksamheterna har kommit olika långt med sitt arbete. I alltfler förskolor kommer ändringar att märkas av under det kommande läsåret. För att ta del av förskolornas analyser kan man läsa deras verksamhetsplaner som publiceras en gång per år på förskolornas webbsidor.

- Ett av mina och Alliansens prioriterade områden har hela tiden varit att minska barngruppernas storlek. Det här är ett kvitto på att vårt jobb gett resultat, vi är en bra bit på väg men självklart fortsätter arbetet, säger Marianne Damström Gereben, barn- och utbildningskommunalråd.

Läs Skolverkets pressmeddelande om minskade barngrupper i förskolan

Dela: