Minska elevers och personals exponering för kemikalier i skolan

Solna stad arbetar för att minska skadliga kemikalier i förskola och skola. Lärare och personal med kunskap om skadliga kemikalier och om verksamheten tar fram råd och checklista utifrån forskning och rekommendationer. Materialet ska vara ett stöd för personalen i skolorna. Både kommunala och fristående skolor är välkomna att ta del av materialet.

– Det är bra med satsningen ur flera perspektiv, säger Marianne Damström Gereben, barn- och utbildningskommunalråd. Vi får en bättre arbetsmiljö för barn, elever och personal. Barnen lär sig och kan ta med sig lärdomarna till sin familj och när de blir äldre.

Varför arbeta med kemikaliesmart förskola och skola?

Alla kemikalier som finns är inte skadliga, men forskning har visat att vissa av dem påverkar hälsan och miljön. Barn och unga är den grupp i samhället som är mest känslig för skadliga kemikalier eftersom de växer och utvecklas.

Kemikalier används till olika saker och material som vi använder i vår vardag. Till exempel till färger och lim och för att tillverka varor och ge dem olika egenskaper som vi tycker att vi behöver. Det kan handla om att materialet ska lukta gott, vara mjukt, skydda mot brand eller vatten samt vara enkla att rengöra.

Fokus i förskola och skola ligger på att minska de kemikalier som kan vara skadliga för människor och miljö.

Fyra prioriterade områden

Under 2014 tog staden fram råd och checklista för förskolorna. Dessa fungerar som underlag när nya råd nu tas fram till skolorna. Råden och checklistan delas in i fyra områden:

  • Vid inköp
  • Håll rent
  • Rensa bort och fasa ut
  • Välj rätt i köket, NO-institutionen, slöjdsalen, idrottshallen och bildsalen

Hos personalen finns ett stort engagemang. De är med och tar fram de nya råden och kommer även att fungera som ambassadörer när det handlar om kemikaliesmarta skolor.

– Det var roligt att få uppdraget att delta i arbetet med kemikaliesmart skola, berättar Berit Olsson, hem- och konsumentkunskapslärare på Tallbackaskolan. Jag brinner för det här och tänker att vi alla behöver bidra till en hållbar uteckling. Det är också ett uppdrag i läroplanen och vi vuxna behöver föregå med gott exempel och bland annat använda så miljövänliga alternativ som möjligt.

Kemikaliesmart i hemmet

Vill du veta mer om hur du kan göra ditt hem kemikaliesmart har kemikalieinspektionen tagit fram en broschyr med tips till föräldrar. Informationen syftar till ett det ska vara enklare att göra medvetna och trygga val.

Broschyren "Kemikalier i barns vardag"

Dela: