Miljön viktig ingrediens i skolmaten

Under april kommer lunch att börja levereras från Råsunda skola till Ekensbergsskolan och några av Solna stads förskolor. Samtidigt har föräldrar fått chansen att proväta skolluncherna vid en träff i Ulriksdalsskolan med representanter från matleverantören Sodexo.

elever i matsal

När Sodexo under sommaren 2014 tog över ansvaret för maten i Solnas skolor och för de flesta förskolorna, var köket på Råsunda skola endast ett mottagningskök. Sedan dess har köket utrustats med bland annat spisar och ugnar och fungerat som tillagningskök för Råsunda skola. I dagarna invigs ett nytt frysrum och i och med det kommer köket också att börja leverera mat till andra skolor och förskolor.

Att maten lagas på Råsunda skola kommer bland annat innebära att maten transporteras kortare väg än i dag till Ekensbergsskolan och förskolorna Fyrklövern, Klövern, Lövet och Stråket. I dag kommer maten från köket på Berghamraskolan.

– Tekniska förvaltningen i Solna stad har varit nyckeln till hela projektet säger Erik Gunnarsson som är upphandlingsstrateg på barn- och utbildningsförvaltningen och därigenom mycket engagerad i matfrågor på förskolor och skolor i Solna.

Provsmakning av skolluncher

Veckan före påsk hade alla vårdnadshavare med barn i Solnas kommunala skolor chans att provsmaka hela veckans skolluncher.

Matleverantören Sodexo bjöd förutom på mat även på information och svarade på frågor. Det är tredje gången som matleverantören bjuder in vårdnadshavare till denna typ av träffar. En gång tidigare har erbjudande om provsmakning riktats till föräldrar i skolan och en gång till förskolan.

Sodexo presenterade bland annat hur företaget arbetar med inköp, menyer och vad som serveras samt om miljön i skolrestaurangerna och hur de arbetar med miljöfrågor.

Vid frågestunden hade föräldrarna hade en hel del frågor om tävlingen Solnas elevkock. Information om tävlingen finns även på webbplatsen Energizonen.

matsalskampen affisch

Ett stort miljöproblem inom all restaurangverksamhet är svinn. För matleverantören kan problemen delas upp i tallrikssvinn, serveringssvinn, produktionssvinn, överproduktion och förvaringssvinn.

För att angripa en del av problemet deltog flera Solnaskolor under hösten i Matsalskampen. Tävlingen går ut på att eleverna ska minska den mängd mat som kastas varje dag.

Dela: