Förskolor i Solna utvecklar matteundervisningen

Matematiken finns överallt i förskolans vardag, inte bara när barnen lär sig räkna. Som pedagog behöver man bara ta på sig matematikglasögonen för att se den!

Citatet i ingressen är från Anna Kärres inspirerande föreläsning för Solnas förskollärare som hölls i början av året. Föreläsningen gav bland annat upphov till ett nätverk i matematik för pedagoger från Bergshamra-, Råsunda- och Tallbacka förskoleenheter.

– I nätverket läser och diskuterar vi Anna Kärres bok, Lekfull matematik i förskolan och kopplar den till vardagen med barnen, berättar Stina Jönsson, förskolechef i Tallbacka förskoleområde.

Pedagogerna i nätverket ger också varandra matematiktips och utvecklar nya idéer kring matematik på förskolorna.

Till stor del handlar matematiken i förskolan om former, mönster, rumsuppfattning, arkitektur, lägesord och tidsord.

– För de små barnen är exempelvis rumsuppfattning väldigt viktigt för att förstå världen runtomkring, förklarar Stina.

barn och pedagog

Matematik i vardagen

Vid föreläsningen om matematik i januari, talade Anna Kärre om hur pedagoger på ett konkret och enkelt sätt kan lyfta upp och använda matematik i förskolans vardag. Att locka barnet med matematiska lekar och samtal om matte vid andra tillfällen än vid samlingar då det står matematik på schemat.

Ett sådant exempel som Stina Jönsson tar upp, är när barnen ska ha fruktstund. Då kan pedagogen fråga hur många som vill ha en bit frukt. Sedan hjälps alla åt att räkna och dela frukten i rätt antal bitar. Barnen är hela tiden involverade och håller koll på att det blir rätt.

– Ett aktivitet med syftet att synliggöra antalsuppfattning, hel och delar, träna på räkneramsa, reflektera, samtala och lösninga matematiska problem, berättar Stina Jönsson.

Barn fyller muggar med farfalle
Några mycket koncentrerade barn på Stenbacka förskola, räknar hur
många muggar de kan fylla med pastafjärilar.

Tillit till den egna förmågan

Diskussionerna i matematiknätverket ska hjälpa pedagogerna att bli ännu bättre på att koppla matte till sådant de lyssnar in och observerar från barnen. Utifrån detta kan förskolans personal skapa aktiviteter, ställa frågor och engagera barnen i matematiken. Genom att arbeta med matematik i vardagliga situationer, utvecklar barnet sin matematiska självständighet och tillit till sin egen matematiska förmåga.

Anna Kärre har sagt att matematik i förskolan väldigt lite handlar om siffror och att räkna. Istället rör det sig om att sortera, klassificera, se mönster och hitta de rätta matematiska orden.

Läs mer om Anna Kärres föreläsning för förskollärare i Solna

anna kärre
Matematikföreläsare Anna Kärre vid besöket i Solna stadshus i januari.

Äldst är inte alltid längst

Förskolechef Stina Jönsson ger fler exempel på hur pedagogerna arbetat med matematik under våren. Hon nämner bland annat spelet Colorama där barnen tränar på både form och färg, tränar på turtagning och samarbete.

– På promenad till Pampasparken letade barnen efter former. De hittade rektanglar, kvadrater, cirklar och trekanter som de sedan arbetade vidare med på förskolan, berättar Stina.

På Stenbacka fyllde en pojke 6 år och några barn började fundera på vem som var längst på avdelningen. Är det han som är äldst? Har han också störst fötter? Det blev en intressant diskussion och tillsammans mätte barn och pedagoger både fötter och längd. Barnen blev förvånande när de visade sig att deras funderingar inte riktigt stämde. Ålder och längd och storlek på fötterna hänger inte alltid ihop.

På frågan om det redan nu finns några planer på hur matematikundervisningen kan utvecklas ännu mer svarar förskolechef Stina Jönsson att arbetet i nätverket och på förskolorna kommer att utvärderas. Därefter tas beslut hur pedagogerna ska arbeta vidare med matematiken i förskolan,

Barnens arbete med geometriska former
Arbete om geometriska former på Stenbacka förskola.

Dela: