Matematik i världsklass

Under året har en grupp lärare på Ekensbergsskolan ingått i ett projekt med målet att höja elevernas kunskapsnivå i matematik. Lärare från årskurs ett till och med årskurs tre samt specialpedagoger har använt sig av Singaporematematik under läsåret 2017/18. Nu utvärderas projektet efter det första året och lärarna är mycket nöjda.

Singaporematematik är baserad på Singapores kursplan i matematik och tar utgångspunkt i modern forskning kring inlärning och problemlösning. Metoderna är välbeprövade och visar toppresultat. Solna stad har valt att driva projektet med Singaporematte eftersom i internationella studier som PISA och Timss ligger elever från Singapore i topp.

Eleverna diskuterar matematik

Inom Singaporematte läggs stor vikt vid att skapa en förståelse för matematikens grunder på ett tidigt stadium. Lärarna på Ekensbergsskolan berättar om att eleverna lär sig att samtala om matematik på nya sätt än tidigare där allas perspektiv är viktiga och det bidrar till diskussionerna i klassrummet.

- Singaporematematiken gör att vi diskuterar mer och arbetar tillsammans i klassrummet. Det blir inte så mycket fokus på enskilt räknande i böcker och färdighetsträning som eleverna ofta fastnar i och inte kommer vidare utan hjälp. Nu får vi med oss alla elever i diskussioner och tankar kring matematik när vi använder oss av visuella modeller och bilder. Det är också mycket mer individanpassat och vi kan bättre möta varje elev på sin nivå, berättar Therese Engelcrona och Susanne Perjons båda lärare i årskurs 3.


Eleverna arbetar med problemlösning med smarta visuella metoder. Foto: Solna stad

- Som lärare är det roligare och skapar mer frihet när vi inte fastnar i ett läromedel under lektionerna utan att fokuset blir på problemlösning och diskussioner i klassrummet. Samtidigt är Singaporematten också bra för strukturen och skapar tydlighet för eleverna. Eleverna kan lättare se sammanhang mellan det konkreta och abstrakta inom matematiken, säger Susanne Perjons.

Många fördelar

Lärarna berättar om flera fördelar med projektet Singaporematte. Bland annat tas likvärdigheten mellan klasserna upp som en styrka. För metoden gör att lärarna samarbetar mer och diskuterar matematik mer nu än tidigare.

- Dessutom har vi helt vänt på klassrumssituationen - det finns inte bara ett sätt att tänka på för att lösa ett matematiskt problem, i klassrumsdiskussionerna kan alla elever bidra! Det är både roligt och viktigt, berättar lärarna i årskurs 1 Annika Miskulin och Kristina Gustafsson tillsammans med Rose-Marie Westerholm som är förskollärare.

Resultat på längre sikt

Projektet på Ekensbergsskolan löper under tre år så till hösten fortsätter lärargruppen att träffas för handledning, diskussioner och för att se hur undervisningen påverkar elevernas resultat inom matematikämnet.

- Vi kommer också att vilja följa eleverna och resultaten i ett längre perspektiv för att se hur Singaporematte ger effekt under elevernas fortsatta skolgång, säger Sofia Nybom utvecklingsledare i Solna stad.

- Vi tror på Singaporemodellen och ser fram emot höstens arbete tillsammans, säger en enig lärargrupp på Ekensbergsskolan.

Dela: