Likvärdigheten mellan eleverna i Solnas skolor har ökat

I november publicerade Sveriges kommuner och landsting (SKL) rapporten Öppna jämförelser för grundskolan. Den beskriver kvaliteten på Sveriges grundskolor utifrån bland annat betyg och likvärdighet.


Foto: Casper Hedberg

Rapporten visar att meritvärdet för eleverna i Solna stad ligger bland de 25 procent högsta i landet. Dessutom är likvärdigheten mellan elever med olika bakgrundsfaktorer bättre än de flesta andra kommuner. Likvärdigheten handlar bland annat om att det inte ska spela någon roll var eleven bor, vilken familjebakgrunden är eller i vilken skola man går.

Den senaste Pisaundersökningen som genomfördes våren 2016, visade ökade skillnader i resultat mellan elever från socioekonomiskt starka respektive svaga hem i Sverige. Öppna jämförelser har tvärtom visat att dessa skillnader minskar i Solna.

- Det är positivt att satsningar på att ge ett extra bidrag till de skolor med elever som behöver mer stöd har gett resultat, säger Marianne Damström-Gereben, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Särskilda insatser 2017

Staden har inför 2017 tagit fram fokusområden för att utveckla skolan och elevernas lärande.

- Vårt främsta fokus är att alla elever ska få godkänt i alla ämnen, säger Anne Rönnberg, förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen. Vi vill snabbt fånga upp de elever som är på väg att inte nå upp till kunskapskraven i god tid.

Arbetet med formativ bedömning fortsätter i Solnas skolor. Det innebär att alla elever ska känna till hur de ligger till i förhållande till kunskapskraven och att de ska få stöd, utmaningar och möjlighet att utvecklas utifrån sin kunskapsnivå. Lärarens insatser är viktiga och satsningen på att använda program som stödjer undervisningen och elevens lärande är en god förutsättning.

- Vi satsar på att elever även fortsättningsvis ska ha höga meritvärden och att alla elever ska kunna nå sin fulla potential, säger Marianne Damström-Gereben, ordförande barn- och utbildningsnämnden.

Det här är Öppna jämförelser

Öppna jämförelser baseras på statistik om grundskolorna som varje kommun rapporterar in. Rapporten är den andra Öppna jämförelser för grundskolan i år och bygger på statistik för läsåret 2015/16. Läs den nya rapporten för 2016.

Dela: