Lektor utnämnd i Solna

Nu utser Solna stad en första lektor. Uppdraget går till modersmålsläraren Naida Khanmourzaeva. Naida ska arbeta med att lyfta kvaliteten i modersmålsundervisningen i alla skolor i Solna och över alla språk.

- Det är stort och roligt att få utnämna en lektor till Solna stads skolor, säger Anne Rönnberg, chef på barn- och utbildningsförvaltningen. Jag hoppas att det ska bidra till än mer utveckling av våra skolor med fokus på modersmålsundervisningen.

Naida Khanmourzaeva har undervisat som modersmålslärare i ryska i Solna sedan 2002. Hon har doktorerat i ryska språket med litterär inriktning, något som bidrog till att hon kunde söka lektorstjänsten. Hon blev även som disputerad lärare utnämnd till lektor av Skolverket 2013.

För att bli utvald till lektor i Solna gick Naida igenom Aretes omfattande meriteringsprogram där hennes yrkesutövning utvärderades noggrant. Bland annat granskades undervisningen vid fyra tillfällen och anonyma elevenkäter genomfördes i två grupper.

- Det var tufft men väldigt inspirerande och har gett mig möjlighet att sätta ord på vad jag gör som lärare. En av de viktigaste aspekterna med att vara lärare är att kunna reflektera över sin undervisning, säger Naida Khanmourzaeva, modersmålslärare i ryska. Det är en väldigt stor ära att bli utnämnd till lektor. Jag vill initiera och driva ett pedagogiskt och didaktiskt samtal och se till att aktuell forskning integreras i undervisningen.

Naida blev utnämnd till lektor eftersom hon är legitimerad lärare och doktor i ryska språket sedan mer än fyra år tillbaka. Hon har en väl dokumenterad erfarenhet och är intresserad av att utveckla undervisningen. Hon är också en skicklig lärare och pedagog som lyckas skapa ett tillåtande klimat i klassrummet.

- Jag har drömt om att bli lärare sedan jag var en liten flicka, säger Naida. Det är fint att få följa sina drömmar, gå in i klassrummet och där få möta elevernas nyfikna blickar och önskan att utvecklas. I modersmålsundervisningen utforskar barnen världen och det är oerhört inspirerande att få vara med på elevernas utvecklingsresa.

Skolorna i Solna utvecklar språk och kultur hos elever med annat modersmål än svenska. Drygt 50 modersmålslärare undervisar 1400 elever i mer än 30 språk. Fokus är att alla elever ska nå sin fulla potential.

Dela: