Ledning och pedagogisk utveckling i Bergshamra förskoleområde

Susanne Settergren tillträder som tillförordnad förskolechef den 27 februari. Anna Karlsson får uppdraget som pedagogisk utvecklingsledare.

Susanne Settergren är uppvuxen i Solna och har arbetat i staden sedan 1989. Susanne startade på Dillens förskola och har därefter arbetat på flera förskolor i Solna. Hon har gedigen erfarenhet av arbete med alla åldrar i förskolan.

Susanne Settergren

1999 påbörjade Susanne en tjänst som arbetslagsledare. Kort därefter utökades ansvaret till en tjänst med delat ansvar för Tallbacka förskolor och för Stenbackaskolan.

I två omgångar har Susanne arbetat som tillförordnad förskolechef för Huvudsta förskolor. I nuläget arbetar Susanne som administratör för förskolorna i Huvudsta.

Anna Karlsson Anna Karlsson började i Solna stad på förskolan Fantasia 2002. Till att börja med arbetade hon i barngrupp med förskolans olika åldrar. Därefter fick Anna uppdraget att leda den pedagogiska utvecklingen i Tallbackas förskolor.

Anna kommer att ha ett delat uppdrag för Tallbacka förskoleområde och Bergshamras förskolor.

Susanne och Anna har samverkat i Tallbacka förskoleenhet i många år. Deras kompetenser kompletterar varandra och de trivs att arbeta ihop.

De startar upp med en studiedag på Tellus förskola tillsammans med förskolepersonalen. Fokus under dagen kommer att ligga på verksamhetsutveckling.

Dela: