”Språkutveckling pågår hela tiden”

Skolan har många viktiga uppdrag. Ett av dem är att utveckla elevernas kommunikativa och språkliga förmågor. I det arbetet har Solnas kommunala grundskolor använt sig av Läslyftet, ett program som bygger på kollegialt lärande.

två pojkar läser
Foto: Casper Hedberg

Det språkutvecklande arbetet ska pågå hela tiden, vara en del av arbetet i alla skolans ämnen och är alla lärares ansvar. Ett led i det språkutvecklande arbetet i Solna är Läslyftet. Det är ett program från Skolverket som bygger på kollegialt lärande och som lärare från alla kommunala grundskolor i Solna arbetade med under förra läsåret.

Kollegialt lärande innebär att lärare tillsammans analyserar och utvärderar undervisningen. Det kan handla om egna upplevelser eller fiktiva situationer. Effekten av det kollegiala lärandet är bevisligen stark och ger större positiv effekt hos eleverna, jämfört med andra vägar till fortbildning av lärare.

– Genom det kollegiala lärandet har det skapats möjligheter att lära av varandra, få goda exempel, samt tid och möjligheter att läsa in aktuell forskning och få inspiration till vår undervisning, berättar Maria Östlund Rees som tillsammans med Eva Gentele varit handledare för Läslyftet på Bergshamraskolan.

På Tallbackaskolan hade Josefine Lidström och Helene Stenkula samma uppdrag. Där deltog 20 lärare i Läslyftet.

– Flera har efter Läslyftet berättat att de blivit mer medvetna om hur de kan arbeta med text. För att öka elevernas läsförståelse måste undervisningen leda till att eleverna får strategier för att förstå och tolka text, hur man hittar innehåll och budskap, säger Helene Stenkula.

Biblioteket främjar språkutveckling

Beatrice Winkler Greppi är lärare i Skytteholmsskolans yngre klasser och en av dem som arbetar med skolans bibliotek. Hon berättar att biblioteket kommer få utökade öppettider.

– Jag jobbar på att Skytteholmsskolans bibliotek ska vara inspirerande, främja läsning och därmed även språkutveckling.

Beatices kollega Barbara Pelicano Seiro arbetar som speciallärare på Skytteholmsskolan. Dörren in till Barbaras arbetsrum är dekorerad för att uppmuntra till läsning. Bland annat brukar det finnas en gåta.

– Många elever, från förskoleklass till högstadiet, går förbi min dörr varje dag. Jag hör ganska ofta att elever stannar upp och läser för varandra, med sina lärare eller föräldrar. Det kan bli många roliga diskussioner och många funderingar, berätta Barbara.

barbaras dörr
Dörren till speciallärare
Barbara Pelicano Seiros rum på
Skytteholmsskolan. Just nu handlar frågan om vad skatan
har i näbben.

De fyra F:en

De fyra F:en står för fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Arbete med språkutveckling och med de fyra F:en utvecklar elevernas kognitiva förmåga och medvetenhet om det egna tänkandet (metakognitiv förmåga).

– Arbete med språkutveckling pågår hela tiden i skolan och vi ska utveckla lärmiljön så att den berikar språket, säger speciallärare Barbara Pelicano Soeiro.

Läs mer om Läslyftet i Solna

Läs mer om Läslyftet på Skolverkets webbplats

Dela: