Läslyft i förskolan

Läslust finns hos de allra flesta barn och även om det för de flesta är först i skolan som läskoden knäcks så är det i förskolan som den grunden läggs. Det är här barnen tar sina första viktiga steg till att bli goda läsare. Under läsåret 2018 fortsätter satsningarna på språkutveckling i Solna stads förskolor.


Foto: Scandinav

Högläsningen, att förskollärarna berättar och för samtal om texter, är viktigt för att uppmuntra till barnens språk-, läs- och skrivutveckling. För att bli än bättre på det arbetet kommer 150 pedagoger i år delta i kompetensinsatsen Läslyftet. Pedagoger från samtliga av Solnas kommunala förskolor genomgår kompetensinsatsen Läslyftet som bygger på kollegialt lärande med stöd av handledare. Nio förskollärare har utsetts av förskolecheferna och de handleder pedagogerna samtidigt som de genomgår handledarutbildningen.

- Vi har goda erfarenheter av den här utbildningen och är glada över att fortsätta även under 2018. Pedagogerna blir bättre på att utmana och stimulera barns språk-, läs- och skrivutveckling samt ta tillvara barns intresse för texter, bilder och skriftspråk. Det är så viktigt att vi redan i förskolan gör insatser för att stimulera och stödja barnens lust och intresse för att läsa, samtala och skriva, det leder till resultat, säger Lena Lundström, områdeschef på barn- och utbildningsförvaltningen i Solna stad.

- Som förälder till fyra barn vet jag vilket stort ögonblick det är när ett barn knäcker den så kallade läskoden och vilken magisk värld som öppnar sig. Det är viktigt att vi tidigt satsar på läsning och språkutveckling och Läslyftet är en betydelsefull pusselbit i det arbetet, säger Marianne Damström Gereben, barn- och utbildningskommunalråd.

Dela: