Lärarna i Solna fördjupar kunskaper om språkutvecklande arbete

Språkutvecklande arbetssätt ger eleverna goda förutsättningar att förstå begrepp, lära sig läsa och skriva samt utveckla lärandet inom alla ämnen.

föreläsare jesper ersgård

Nu börjar skolan för alla elever i Solnas kommunala skolor och i skolorna råder full aktivitet. Lärarna har förberett lektioner och utvecklat sina kompetenser på olika sätt. Under en heldag har alla lärare i Solnas kommunala skolor fått kompetensutveckling med Jesper Ersgård, författare, lärare och utbildare. Dagen innehöll både teoretiska kunskaper och möjlighet att prova konkreta metoder att använda direkt i klassrummet.

- Syftet med utbildningen att lärare ska kunna ge elever tillgång till det fackspråk som utvecklar lärandet i respektive ämne.

Lärare i alla ämnen behöver arbeta med språkutveckling. Detta eftersom varje ämne har olika begrepp och ord som eleven behöver förstå för att utveckla lärandet.

Dela: