Kontakt med förskolan

Nu har Solnas kontaktcenter dragit igång och det har blivit enklare att komma i kontakt med Solna stad. Nya telefonnummer har införts till en del personer inom förskolan i Solna och det innebär en del förändringar vid kontakter mellan föräldrar och förskolan.

Solna stad har fått det gemensamma telefonnumret 08-746 10 00 som ska användas vid de flesta kontakter med staden. Nummer till förskolans olika avdelningar ändras inte. Även i fortsättningen ska föräldrar kunna komma i direktkontakt med förskolan.

Telefonnummer till personer inom staden kommer successivt bytas ut och i ett första steg är det bland annat förskolans chefer som nås via kontaktcenter. På någon förskola har även biträdande förskolechefer fått nya telefonnummer och kontaktcenters telefonnummer används. På förskolornas hemsidor finns uppdaterade kontaktuppgifter.

När förskolechefen eller någon annan med nytt nummer från Solna stad ringer upp dig visas för tillfället inget nummer på din display. Vi ber om ursäkt för detta. Från och med 1 mars 2015 kommer kontaktcenters nummer att visas vid samtal från Solna stad.

Välkommen att höra av dig till oss med frågor om vårt nya kontaktcenter!


Dela: