Solna satsar på kemikaliesmarta förskolor och skolor

Barn och unga tillbringar en stor del av dagen i förskola eller skola. För att reducera barns och elevers exponering för ohälsosamma ämnen, inledde Solna stad 2014 ett arbete med att göra förskolor och skolor kemikaliesmarta.

Till en början gällde satsningen Solnas förskolor. En åtgärdsplan togs fram med råd och information till personal som arbetade med barn. Förutom att minska barnens exponering för skadliga kemikalier var syftet bland annat att fördjupa personalens kunskaper inom området.

Under hösten 2015 genomfördes en insamling av bland annat elektronik och färg på alla Solna stads kommunala förskolor. Insamlingen resulterade i 1200 kg uttjänt elektronik, 200 kg gammal färg och dessutom en hel del lampor, batterier och toners till skrivare.

Klaudia och Aimi hjälpte till att bära på Tellus i Bergshamra. 35 kg elskrot rensades bort från förskolan.

2015 utvidgades arbetet till att även omfatta de kommunala skolorna. Föreläsningar och träffar har anordnats för att höja personalens kunskapsnivå kring farliga ämnen och Solna har tagit fram femton åtgärder som ska minska mängden skadliga kemikalier i skolor och förskolor.

Fyra prioriterade områden

Åtgärderna har grupperats i de fyra olika områdena "Rensa bort och fasa ut", "Upphandling och inköp", "Byggnad och utomhusmiljö" och "Utbildning och information".

Flera förvaltningar i Solna stad liksom föräldrar och personal, har varit delaktiga i arbetet att ta fram råd till förskolan och skolan. Att göra skolor och förskolor kemikaliesmarta är en långsiktig process. Flera åtgärder ska vara genomförda 2016 medan andra är löpande och kommer att pågå under flera år.

Läs mer om arbetet med kemikaliesmarta skolor och förskolor

Dela: