Kemikaliesmarta förskolor och skolor

Sedan 2014 har Solna stad arbetat med att göra förskolorna kemikaliesmarta. Nu breddas arbetet och även Solnas skolor kommer med.


Foto: Anna Hansson/Solna stad

– Barn och unga är den grupp i samhället som är mest känsliga för skadliga kemikalier. Därför bestämde vi oss för att minska mängden ohälsosamma ämnen i barnens miljö. Fram till nyligen har arbetet varit fokuserat på de yngsta barnen i förskolan men nu går vi vidare för att även gälla eleverna i Solnas kommunala grundskolor, säger Anne Rönnberg chef för barn- och utbildningsförvaltningen i Solna.

För att minska skadliga kemikalier i stadens förskolor och skolor behöver material och miljö kartläggas. Det handlar till exempel om leksaker, elektronik och möbler, som innehåller material som kan utgöra risk för barnen.

– För att skapa kemikaliesmarta förskolor och skolor behöver förutom byggnadsmaterialet även byggnader och gårdar ses över. Det gäller såväl när vi bygger nytt, som vid ombyggnation och underhåll, säger Johan Ejbe fastighetschef.

Läs mer om kemikaliesmarta förskolor och skolor.

Dela: