Karriärtjänster utvecklar Solnas förskolor

Skickliga förskollärare är en viktig faktor för att barnen i förskolan ska nå sin fulla potential. För att utveckla det pedagogiska arbetet i Solnas förskolor finns därför förste förskollärarna som vid sidan av sitt ordinarie uppdrag arbetar med att driva och inspirera sina kollegor att tillsammans utveckla undervisningen i förskolorna.


Foto: Scandinav

Förste förskollärarna i Solna utvecklar undervisningen i förskolorna, med särskilt fokus på språkutveckling. I uppdraget ingår bland annat att inspirera till användning av pedagogisk dokumentation, vilket är verktyg som kan användas för att följa upp, utvärdera och utveckla undervisningen på förskolan. Det kan till exempel handla om att dokumentera barnens görande, med hjälp av foto och film, och sedan använda materialet för att utvärdera undervisningen och hitta nästa steg i barnens kunskapsutveckling.

En gång i månaden arrangeras nätverk där alla förste förskollärare träffas för att utvecklas i sin yrkesroll. Nätverket bygger på kollegialt lärande och de fördjupar sig även i aktuell pedagogisk forskning som de för till sina kollegor och bidrar till verksamhetens utveckling.

- Våra förste förskollärare har flerårig erfarenhet av undervisning i förskolan och är särskilt bra på att undervisa barnen och inspirera sina kollegor. De håller sig uppdaterade med aktuell forskning och driver utvecklingen av verksamheten utifrån förskolans uppdrag, säger Hannes Jansson utvecklingsledare i Solna stads förskolor.

Förste förskollärarna i Solna finns både på fristående och kommunala förskolor, totalt 11 stycken. Det är Solna stad som bekostar lönepåslaget för alla förste förskollärare, som får samma ersättning som förstelärarna inom skolan.

- Som förste förskollärare är jag är både stolt och glad över att få vara med och påverka och utveckla min arbetsplats på ett sätt som gynnar såväl mina kollegor som barnen så direkt. Jag får möjlighet att göra skillnad och öka kvaliteten på undervisningen i Solnas förskolor, vilket är mycket tillfredsställande, säger Victoria Bergenstråhle på Stråkets förskola i Råsunda.

Läs mer om karriärtjänster inom förskola och skola i Solna

Dela: