Jämställdhetspriset 2015 till förskolläraren Anna Selin

Likabehandlingskommittén i Solna stad delade ut sitt jämställdhetspris i samband med ett seminarium på uppmärksammandet av internationella kvinnodagen den 6 mars. Anna Selin får priset för att hon framgångsrikt har drivit arbetet med jämställdhet och genuspedagogik på Gläntans förskola.

pristagare jämställdhetspris
Pristagaren Anna Selin, författaren Kristina Sandberg (som höll föredrag) och ordförande i likabehandlingskommittén Neven Milivojevic.

Likabehandlingskommittén delar varje år ut ett pris för goda insatser som bidrar till jämställdhet och likabehandling i staden. Detta för att stimulera och främja likabehandlingsarbetet.

– Anna Selins arbete med barnen på Gläntans förskola är ett mycket bra och konkret exempel på hur det går att arbeta likabehandling. Genom sitt engagemang är hon ett föredöme för oss alla och inspirerar till fortsatt utveckling av Solnas alla olika verksamheter. Från likabehandlingskommittén är vi stolta över att i år tilldela priset till en så välförtjänt mottagare som Anna Selin, bland många andra i staden som också gör fina insatser, berättar ordförande i likabehandlingskommittén, Neven Milivojevic.

Förskolläraren Anna Selin har aktivt arbetat med jämställdhetsfrågorna på Gläntans förskola.

Hon har hållit sig uppdaterad inom ämnet genuspedagogik i förskolan och väckt diskussioner i det egna arbetslaget på avdelningen och på hela förskolan.

– Att priset just går till en förskola är extra glädjande eftersom Skolinspektionens rapport 2014 visar på att förskolorna behöver stärka sitt arbete med att motverka traditionella könsmönster. Annas arbete kan tas tillvara och spridas som ett gott exempel till andra förskolor i staden, säger Marianne Damström Gereben, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Förskolan har länge arbetat med likabehandling och att motverka traditionella könsmönster. Anna är, tillsammans med sina medarbetare, glad för att deras arbete med genuspedagogik uppmärksammas.

Vi har främst arbetat med det som sker här och nu i ett genomtänkt och strukturerat arbete. Vi har bland annat reflekterat över litteraturen och vilka aktiviteter vi erbjuder barnen. Vi ser att arbetet har lett till att barnen väljer fler aktiviteter och att de leker i andra konstellationer än tidigare,säger Anna Selin.

Du kan läsa mer om likabehandlingsarbetet i Solna stad och i Solna stads kommunala förskolor.

Dela: