Jämföra, mäta, sortera, räkna – matematik i förskola och skola

Det barnet lär sig i förskolan är en grund för lärandet i skolan. Om barnen till exempel lär sig matematiska begrepp redan i förskolan blir det enklare när de ska använda matematik i skolan och i samhället.

Fullsatt i KF-salen

Det finns flera likheter mellan förskolans och skolans läroplan:

  • Olika matematiska begrepp ingår, exempelvis inom geometri, taluppfattning, mätning och tid. I skolan fokuserar man mest på användning och analys medan förskolan prövar och reflekterar.
  • Problemlösning, där förskolan har störst fokus på att undersöka, reflektera och pröva och skolan på metoder och strategier.
  • Förmåga att resonera är i stort sett densamma i både förskola och skola.

På måndagskvällen berättade förskolläraren Anna Kärre hur det kan se ut när barn använder sig av matematik i vardagen och vilken roll pedagoger har i barnens matematikutforskande. Pedagoger och ledning från nio förskolor fanns på plats i KF-salen i Solna stadshus och fick höra teorier om matematik i förskolan varvat med praktiska övningar.

Anna pratade om hur man på ett konkret sätt kan lyfta upp och använda matematik i förskolans vardag. En av de viktigaste sakerna är att ge barnet stöd i att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga. Kan pedagogen ämnet är det enkelt att lyssna in och observera. Utifrån detta kan pedagogen skapa aktiviteter, ställa frågor och engagera barnen i matematiken.


Anna Kärre

Att diskutera matematik med förskolebarn

Anna Kärre gav flera exempel på när hon själv varit med om spontana matematikdiskussioner med förskolebarn. Ett exempel var då ett barn önskade att Anna hade lika många armar som en spindel och därför kunde skala barnens potatisar mycket fortare än de själva. Diskussionen kom att handla om hur många potatisar en spindel kunde klara av att skala samtidigt med sina åtta ben. Förutsättningen var att det behövs två armar för att skala en potatis. Ett barn föreslog då att spindeln kunde skala tre potatisar.

– Spindeln måste ju använda två ben att stå på, förklarade barnet.

Efter föreläsningen fortsätter arbetet med matematik i verksamheten och i nätverk. Förskolorna kommer bland annat att arbeta utifrån Anna Kärres bok, Lekfull matematik i förskolan.Varje förskola kommer att ha en matematikrepresentant som kommer att ingå i ett gemensamt nätverk med de övriga förskolorna i projektet.

I slutet av terminen kommer alla gå på studiebesök på någon av förskolorna i projektet. Syftet är att reflektera kring olika miljöer med "matematikglasögon" på.

Matematikundervisning i Beijing

Ungefär samtidigt som förskollärarna lyssnade på Anna Kärre i Stadshuset, träffades den grupp från Ulriksdalsskolan som i april reser på studiebesök till Kina. I gruppen ingår Ulriksdalsskolans rektor Lena Lundström, projektledare Susanna Sjögren samt lärarna AnnMari Högberg, Roland Lindelöf, Annelie Lundh, Märta Andersson och Emilie Imner. Det 1 april lyfter planet mot Kina.

Gruppen träffas regelbundet för att diskutera studieresan då lärarna bland annat ska undervisa i klasser på The Affiliated High School of UIBE. Denna gång var mötets fokus på matematikundervisning i Kina och speciellt på kinesiska matematikböcker.

Innan matteböckerna plockades fram berättade Susanna Sjögren att hon besökt de klasser på Ulriksdalsskolan som ingår i projektet denna termin för att informera om resan och om landet. Det handlar om två klasser i årskurs nio, en klass i tvåan, en i trean samt en sjätteklass. Niorna hade efter besöket uttryckt att de vill få möjlighet att arbeta med Kina och kinesiska på Elevens val – något vissa av dem hade möjlighet att göra i årskurs åtta.

Emilie Imner, lärare i årskurs tre och rektor Lena Lundström diskuterar vårens studie- resa till Beijing och kinesiska matteböcker.
Emilie Imner, lärare i årskurs tre och rektor Lena Lundström diskuterar
vårens studieresa till Beijing och kinesiska matteböcker.

Även de yngre eleverna på Ulriksdalsskolan har visat stort intresse för att lära sig mer om landet dit deras lärare ska åka i vår.

– Det är viktigt att inte ducka för något eleverna vill prata om som gäller Kina. Det kan till exempel handla om diktatur, korruption eller de stora problemen med luftföroreningar i städerna, förklarar Susanna.

Kinesiska matematikböcker

Efter genom gång av en del praktiskt inför resan plockar Susanna fram de kinesiska matteböckerna. Även om gruppen är förberedd på att det är hög nivå på matematiken i den kinesiska skolan kommer det ändå som en överraskning att det är så pass avancerade uppgifter redan för sexåringarna i förskoleklassen.

Läs mer om kinesiska på Ulriksdalsskolan

Kinesisk mattebok för årskurs tre.
Kinesisk mattebok för årskurs tre.

Dela: