Internationellt skolsamarbete - Solna och Beijing

Allt började för några år sedan med införande av kinesiska som ett nytt modernt språk i undervisningen i Solna stad. Med åren har det utvecklats till ett internationellt samarbete med en skola i Beijing, Kina. Utbytet handlar bland annat om att dela kunskaper och erfarenheter av pedagogik och didaktik, material och teknologi. Och våren 2018 åker 16 elever från Solna på studieresa till Kina.

På Ulriksdalsskolan är hela skolan på olika sätt delaktig i samarbetet och utbytet med den kinesiska skolan Affiliated High School of UIBE i Beijing. Samarbetet mellan skolorna har pågått under flera år och så sent som förra året var lärare och skolledare från Solna på besök i Kina för att utbyta kunskap och erfarenhet av pedagogiska och didaktiska kunskaper, material och teknologi. Samma år besökte även en delegation bestående av rektor, lärare och elever från Kina Ulriksdalsskolan.

Kinesiska som språkval

Inför årkurs 6 får erbjuds alla elever i Solna stads skolor kinesiska som språkval. Undervisningen bedrivs på Ulriksdalsskolan och under läsåret 2017/18 läser elever i åk 6,7 och 8 kinesiska.

- Kinesiska är ett av världens största språk och talas av mer än 1,3 miljarder människor. Att Kina idag är en maktfaktor i världen, och att kinesiska är ett språk som växer, står utom allt tvivel – vi är övertygade om att många av våra elever på något sätt, någon gång under sitt liv kommer i kontakt med Kina, säger Susanna Sjögren som är lärare i kinesiska och projektansvarig för samarbetet med The Affiliated High School of UIBE i Beijing.


Elever från den internationella spetsutbildningen besökte barn- och utbildningsnämnden i Solna för att berätta om utbildningen. Arseniy Trukhin, Sumaiya Wongkum, Adna Krnjic och Andreas Magnusson. Foto: Solna stad

Internationell spetsutbildning

På Ulriksdalsskolan finns också möjlighet för eleverna att välja Kinas kultur och språk inom ramen för Elevens val, vilket är en internationell spetsutbildning i årkurs 8 och 9. Eleverna får möjlighet att fördjupa och bredda sina kunskaper i bland annat interkulturell kompetens, ledarskap, språkkunskap vilket i sig ska leda till högre måluppfyllelse för eleverna.

- Vi vill skapa förutsättningar för elevernas framtida studier och yrkesval genom att bygga broar mellan länderna. Och vårt samarbete uppmärksammas och uppskattas, vilket är mycket roligt! Under hösten har vi till exempel haft Utrikesdepartementets chef för Asien och Oceanienenheten på studiebesök, säger Lena Lundström, rektor på Ulriksdalsskolan.

Beijing till våren 2018

Solna stad har tilldelats medel från Atlas partnerskap vilket bland annat innebär att 16 elever från årskurs 8 och 9 kommer att delta på en studieresa till Kina under våren 2018. Syftet med resan är att eleverna, förutom att komma i kontakt med språket, får en inblick i Kinas kultur och samhälle. Och i augusti 2018 kommer elever återigen från den kinesiska partnerskolan hit till Solna.

Dela: