Internationellt arbete i Solnas skolor

I Solnas kommunala skolor pågår internationella samarbeten som bidrar till ökade ämneskunskaper och lärdomar om andra kulturer. Ett exempel är den studieresa som sex lärare på Ulriksdalsskolan gör i början av april.

lärare och elev

– En stor del av oss som bor i Solna är antingen födda i ett annat land eller har föräldrar som är det. Därför ser staden bara möjligheter med internationellt arbete i skolorna, säger Marianne Damström-Gereben (L), ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Det bidrar till att förbereda barn och ungdomar till en allt mer globaliserad värld. Genom det internationella arbetet kan vi öka elevernas motivation och bygga broar mellan kulturer.

Ett exempel på det internationella arbete som pågår i Solna är den studieresa som fem lärare på Ulriksdalsskolan gör i början av april.Gruppen ska bland annat undervisa på The Affiliated High School of UIBE i Beijing. Från den kinesiska skolan har det framförts önskemål om att jämföra undervisningen i Kina och Sverige inom samma ämnesområde. Solnalärarna är nyfikna på att ta reda på mer om den kinesiska skolans framgångar, öka sina kunskaper inom bland annat matematik och om det är möjligt använda delar av undervisningen hemma i Solna.

Läs mer om Ulriksdalsskolans samarbete med Kina

Lena Lundström och rektor Liu Guoxiong 刘国雄 vid undertecknandet av samarbetsavtalet mellan Ulriksdalsskolan och Affiliated High School of UIBE.
Lena Lundström och rektor Liu Guoxiong vid undertecknandet
av samarbetsavtalet mellan Ulriksdalsskolan och Affiliated High School
of UIBE.

Internationell handlingsplan på Skytteholmsskolan

En annan intressant studieresa gjorde Skytteholmsskolans lärare Hanna Mårtensson och Susanne Boström i början av året. Då besöktes tre skolor i Valmiera, Solnas vänort i Lettland. Hanna och Susanne studerade bland annat hur de lettiska skolorna undervisar i språk.

Under den korta tid som gått sedan resan till Valmiera, har Skytteholmsskolan haft digital kontakt med lärare och elever i Lettland. Eleverna kommunicerar via ett verktyg som heter Padlet där de presenterar sig och får svar. Padlet fungerar ungefär som en digital anslagstavla.

Läs mer om Skytteholmsskolans studieresa till Valmeira

Under hösten 2015 presenterade rektor Katarina Koto Skytteholmsskolans internationella handlingsplan för Solna stads olika förvaltningar. Planen är ett verktyg för skolan att systematiskt utveckla internationaliseringen. Förutom med Valmeira har skolan också kontakter med en skola i den amerikanska staden Burbank.

Katarina Koto berättar att Skytteholmsskolan hittat ett intressant kontaktseminarium inom Erasmus+ som skolan planerar att söka till. Seminariet handlar om digitala verktyg i utbildningen och äger rum i Estland i september.

Läs mer om Skytteholmsskolans internationella arbete

elever på studieresa
Elever från Skytteholmsskolan på studieresa till Paris i mars 2015.

Studieresor för elever

Inte bara lärare utan också elever har varit på studieresor. Att åka på studieresa är ett sätt att möta innehållet i läroplanen och kunskapskraven. Erfarenheter visar att språkundervisning blir roligare, lättare och mer motiverande och att förståelsen för andra kulturer ökar.

I oktober reste en grupp elever som läser tyska på Bergshamraskolan till Berlin. Förutom träning på språket besökte eleverna högstadieskolan Hector-Peterson-Schule i stadsdelen Kreuzberg och flera intressanta platser i den spännande staden.

Under våren planerar Skytteholmsskolan en resa för elever som läser franska i årskurs 9. Gruppen har erhållit resebidrag från internationella kommittén och kommer att åka några dagar till Paris i april.

Dela: