"Riv murarna mot världen"

Ungefär trehundra lärare och skolledare från Solnas kommunala grundskolor har träffats i Tallbackaskolans aula för att bli inspirerade till att använda digital teknik i sin undervisning.

publik

Pedagogik går före teknik

Föreläsningen handlade om hur den digitala tekniken kan göra arbetet i klassrummet effektivare och mer intressant för eleverna. Hur pedagogiken kan utvecklas med hjälp av teknik men att pedagogiken alltid måste komma först.

Föreläsare och inspiratörer var Frida Gustafsson Wennö från TÄNK OM och Jan Liljegren, rektor på gymnasieskolan Täby Enskilda. Jan har arbetat på den privata skolan sedan den startades 1999 och Frida som driver företaget TÄNK OM, har ett förflutet som lärare, utvecklingschef och kvalitetschef i bland annat skolkoncernen Vittra.

Frida Gustafsson Wennö och Jan Liljegren
Jan Liljegren och Frida Gustafsson Wennö föreläste för lärare och
skolledare från de kommunala grundskolorna i Solna.

Goda exempel

Lärarna fick en hel del tips på hur de kan tänka kring undervisning och digitala hjälpmedel och flera goda exempel från runt om i landet. Ett exempel är Årstaskolans e-bibliotek Biblis med litteratur skriven av skolans elever. Böckerna går att ladda ner gratis och läsare uppmuntras att interagera med författarna genom att recensera vad de läst.

Att använda den digitala tekniken till att riva murar mellan skolan och världen utanför återkom flera gånger under Frida Gustafsson Wennös föreläsning. I Eskelhemskolan på Gotland startade klass 4-6 iPadpanelen där elever publicerar recensioner av appar och berätta vad de tycker och tänker kring användandet av surfplattor i undervisningen. Genom sin hemsida har klassen kommit i kontakt med andra klasser. Nu lär de av varandra om appar och hur surfplattorna kan användas i klassrummet.

Frida Gustafsson Wennö
Frida Gustafsson Wennö gav flera goda exempel på hur lärare river
murar mellan klassrummet och "världen utanför".

Digitaliseringen i full gång

Föreläsningen på Tallbackaskolan är ett led i den satsning på digitalisering som är i full gång i Solna. Digitaliseringen sker i flera steg och ska vara genomförd på alla Solnas kommunala skolor under läsåret 2016-2017. Först ut är Skytteholmsskolan där elever i årskurs 6-9 har utrustats med varsin dator, en digital verktygslåda tagits fram och personalen utbildas i att arbeta digitalt i klassrummet.

Läs mer om Solnas satsning på digitalisering

Solna stads grundskolor besökte BETT-mässan i London

"Digitalisering innebär mer än att ersätta papper och penna med teknik"

Pedagog Solna

Dela: